KKZ Żory

40/KKZ/Ż/2013 WYJAZD DO GUIDO 31.08. AP i B2 oraz słuchacze, którzy nie byli 30.06 ( AG, A2)

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Środa, 28 Sierpień 2013 10:57

Szanowni Słuchacze KKZ M11-grupy AP i B2!

W sobotę, 31 sierpnia 2013 roku w kopalni Guido w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, odbędą się dla Państwa zajęcia praktyczne.

Obecność na nich jest obowiązkowa, jest jednym z warunków uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Przypominam, że NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE ŻADNE ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ.

Przepraszamy, że informujemy o tych zajęciach dopiero teraz, ale czekaliśmy na potwierdzenie z Guido.

Liczymy na zrozumienie z Państwa strony i z góry przepraszamy za ewentualne niedogodności i utrudnienia.


Zostaliście Państwo podzieleni na grupy, które wchodzą o różnych godzinach. Lista z uczestnikami, godziną i miejscem zbiórki znajduje się w zakładce pliki do pobrania.

Informujemy ponadto, że na raz na kopalnię mogą zjechać 23 osoby, dlatego nie można zmienić grupy, chyba że na "zakładkę", powiadamiając nas telefonicznie o zmianach do piątku, 30 sierpnia, do godz. 12.00.

Ze względu na remont torowiska na ul. 3 Maja prosimy wyjechać z domu odpowiednio wcześniej Uśmiech. Proponowany objazd został zamieszczony na stronie internetowej kopalni www.kopalniaguido.pl


Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard


 

39/KKZ/Ż/2013 REKRUTACJA WRZESIEŃ 2013

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Piątek, 19 Lipiec 2013 07:50

Szanowni Państwo!

TRWA REKRUTACJA NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

 • GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ M11- kurs rozpoczyna się we wrześniu 2013 r.                                       i trwa 15 miesięcy,
 • TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH M35-kurs rozpoczyna się we wrześniu 2013 r.                                  i trwa 12 miesięcy.

Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji zawodowych

proszone są o elektroniczne wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.sckz.pl
(Oddział Żory)  lub osobiście
w Sekretariacie Placówki -Osiedle Pawlikowskiego (budynek ZS nr 6)
w Żorach.

   

38/KKZ/Ż/2013 ZWOLNIENIA Z WYBRANYCH ZAJĘĆ

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Środa, 17 Lipiec 2013 10:52

Szanowni Słuchacze KKZ!

Przypominam, że w związku z realizacją na KKZ zajęć praktycznych oraz wycieczek edukacyjnych, możliwe jest ubieganie się o zwolnienie (wyłącznie na swój wniosek) z poszczególnych części zajęć. Poniżej przedstawiam warunki, jakie należy spełnić, by móc nie brać udziału w poszczególnych formach zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywające się w CKP

 • osoby posiadające wykształcenie na poziomie zawodowym lub średnim w poniżej wymienionych zawodach:
  1. Elektryk
  2. Elektrotechnik
  3. Elektromechanik urządzeń przemysłowych
  4. Elektronik
  5. Budownictwo
  6. Mechanik: maszyn i urządzeń budowlanych, samochodowy, obrabiarek, budowy maszyn itp.
  7. Monter mechanicznych urządzeń energetycznych
  8. Mechatronik
 • osoby, które posiadają staż zawodowy w górnictwie podziemnym co najmniej 15 miesięcy (dla kierunku M.11) lub 12 miesięcy w zakładach przeróbczych (dla kierunku M.35).
  W tym wypadku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy, potwierdzające odpowiednio staż pracy wraz z  adnotacją o treści: „jako pracownik dołowy” (lub symbol PZ), bądź „pracownik na wydziale przeróbczym”.

Wycieczki edukacyjne do kopalni

 • osoby, które pracują zawodowo w górnictwie podziemnym (dla kierunku M.11) lub w zakładach przeróbczych (dla kierunku M.35) - bez względu na staż pracy. W tym wypadku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy, potwierdzające odpowiednio staż pracy wraz z adnotacją o treści: „jako pracownik dołowy” (lub symbol PZ), bądź „pracownik na wydziale przeróbczym”.

Termin składania wniosków upływa 16 sierpnia 2013 roku. Po upływie podanego terminu, słuchacz będzie miał obowiązek udziału w zajęciach praktycznych i wycieczkach edukacyjnych.

Poniżej udostępniamy wnioski, które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 16 sierpnia (wnioski można pobrać również w sekretariacie szkoły).

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard

dyrektor

   

37/KKZ/Ż/2013 ZMIANA GODZIN PRACY SEKRETARIATU

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Sobota, 29 Czerwiec 2013 08:35

Szanowni Państwo!

W związku z przerwą wakacyjną od 1 lipca do 30 sierpnia zmieniają się godziny pracy w  Zespole Szkół nr 6 w Żorach.

Dlatego jesteśmy zmuszeni zmienić również godziny pracy sekretariatu placówki:

 • poniedziałek-"dzień kancelaryjny"-nieczynne
 • wtorek-piątek-7.15-14.30
 • sobota i niedziela zjazdowe-8.30-13.30.

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard

dyrektor szkoły   

36/KKZ/Ż/2013 M35 C, C2, M35 JZ

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Czwartek, 27 Czerwiec 2013 15:01

Szanowni Słuchacze KKZ M35-grupy C, C2 oraz M35 JZ!

1.Na Państwa konta mailowe została przesłana lista słuchaczy, którzy w niedzielę, 30 czerwca rozpoczynają zajęcia praktyczne w Tychach.

Ze względów organizacyjnych zostaliście Państwo podzieleni na dwie grupy, A (numer 1-16) i B (numer 17-31).

2. Poniżej przedstawiamy plan zajęć:

Zajęcia od 8.00-16.00 Spawanie, lutowanie
Prace na warszt. elektrycznym
Maszynowa obr. skrawaniem
Obróbka cieplna
Prace ślusarskie
Grupa A 1.09 8.09 31.08 7.09 30.06
Grupa B 7.09 30.06 1.09 8.09 31.08

3. Zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach (placówka wchodząca w skład ZDZ Katowice), ul. Budowlanych 156 w następujących pomieszczeniach:

 • prace na warsztacie elektrycznym-sala nr 19
 • maszynowa obróbka skrawaniem-poligon budowlany, pracownia CNC
 • prace ślusarskie-sala C2 w budynku Krajowego Centrum Szkolenia Spawaczy
 • obróbka cieplna-poligon budowlany-sala nr 21 i budynek D
 • spawanie, lutowanie-sala C2 w budynku Krajowego Centrum Szkolenia Spawaczy

Przypominamy, że zaliczenie zajęć praktycznych jest jednym z warunków ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Dlatego prosimy o poważne potraktowanie obecności na zajęciach.

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard

dyrektor

   

35/KKZ/Ż/2013 GRUPY: AG i A2 GUIDO ZABRZE

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Środa, 26 Czerwiec 2013 12:21

Szanowni Słuchacze KKZ M11-grupy AG i A2!

W niedzielę, 30 czerwca 2013 roku w kopalni Guido w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, odbędą się dla Państwa zajęcia praktyczne.

Obecność na nich jest obowiązkowa, jest jednym z warunków uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Przypominam, że NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE ŻADNE ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ.

Przepraszamy, że informujemy o tych zajęciach dopiero teraz, ale czekaliśmy na potwierdzenie z Guido.

Liczymy na zrozumienie z Państwa strony i z góry przepraszamy za ewentualne niedogodności i utrudnienia.

 


 

Zostaliście Państwo podzieleni na grupy, które wchodzą o różnych godzinach. Lista z uczestnikami zajęć praktycznych, godziną i miejscem zbiórki znajduje się w zakładce pliki do pobrania.

Informujemy ponadto, że na raz na kopalnię mogą zjechać 23 osoby, dlatego nie można zmienić grupy, chyba że na "zakładkę", powiadamiając nas telefonicznie o zmianach do soboty, 29 czerwca do godz. 10.00.

Ze względu na remont torowiska na ul. 3 Maja prosimy wyjechać z domu odpowiednio wcześniej Uśmiech. Proponowany objazd został zamieszczony na stronie internetowej kopalni www.kopalniaguido.pl


Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard


 


   

34/KKZ/Ż/2013 GRUPY C i C2

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Poniedziałek, 24 Czerwiec 2013 13:37

Słuchacze KKZ  M35-grupy C i C2 oraz M35 JZ!

Poniżej podajemy daty kolejnych zajęć:

29 czerwca zajęcia z Panem Michałem Mazurkiem

30 czerwca zajęcia w ZDZ Tychy

6 lipca zajęcia na zakładzie przeróbczym KWK Krupiński w Suszcu

31 sierpnia zajęcia w ZDZ Tychy

1 września zajęcia w ZDZ Tychy

7 września zajęcia w ZDZ Tychy

8 września zajęcia w ZDZ Tychy

 

Jednocześnie informuję, że we wrześniu proszę sobie zarezerwować każdy weekend.

Szczegóły dotyczące zajęć praktycznych oraz spotkania na KWK Krupiński zostaną podane wkrótce.

Na Państwa konta mailowe zostały wysłane listy słuchaczy biorących udział w zajęciach.

 

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard

dyrektor

   

33/KKZ/Ż/2013 GRUPY A2, B2, C, C2

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Czwartek, 20 Czerwiec 2013 22:17

Słuchacze KKZ M11-grupy A2 i B2!

Przypominamy, że-zgodnie z komunikatem 30/KKZ/Ż/2013- w sobotę, 22 czerwca odbędzie się egzamin z BHP.

Grupę A2 zapraszamy w godzinach 8.15-11.00 (ostatnie wejście na salę ok. 10.30).

Grupę B2 zapraszamy w godzinach 11.00-14.00 (ostatnie wejście na salę ok. 13.30).

Do sali komputerowej wchodzicie Państwo po 10 osób, podobnie,  jak podczas egzaminu z PDG.

Prosimy nie zapomnieć dowodów osobistych oraz haseł do logowania się na naszej platformie edukacyjnej.


Słuchacze KKZ  M35-grupy C i C2!

Informujemy, że w związku z pilnym wyjazdem prowadzącego, zajęcia z panem Michałem Mazurkiem z soboty, 22 czerwca, zostają odwołane.

Będą odrobione w terminie późniejszym.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard


   

32/KKZ/Ż/2013 GRUPY C I C2 SPROSTOWANIE

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Piątek, 14 Czerwiec 2013 10:29

Szanowni Słuchacze KKZ M35-grupy C i C2!

Informuję, że w poprzednim komunikacie pojawił się błąd. 29 czerwca macie Państwo zajęcia z panem Mazurkiem.

Natomiast zajęcia praktyczne odbędą się w następujących dniach (8.00-16.00):

30 czerwca

6 lipca

7 lipca

31 sierpnia

1 września

Szczegóły zostaną podane wkrótce

Przepraszamy za zamieszanie.

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard

   

31/KKZ/Ż/2013 GRUPA C i C2

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Czwartek, 13 Czerwiec 2013 12:38

Szanowni Słuchacze KKZ-grupy C i C2 (M35)!

1. Informujemy, że słuchacze, którzy nie skorzystali z naszej oferty dotyczącej praktyki zawodowej w zakładzie przeróbczym, są zobowiązani zorganizować sobie wspomnianą praktykę we własnym zakresie.

Przypominamy, że odbycie praktyki zawodowej i uzyskanie z niej pozytywnej oceny, jest warunkiem ukończenia kursu M35.

2. Poniżej podajemy terminy zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach, ul. Budowlanych 56. Zajęcia obejmują pracownię elektryczną, obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, obróbki plastycznej, spawalnictwa.

30 czerwca

6 lipca

7 lipca

31 sierpnia

1 września

Przypominamy, że warunki zwolnienia z zajęć praktycznych w CKZ zostały omówione w treści komunikatu numer 13/KKZ/2013.

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard

dyrektor

   

30/KKZ/Ż/2013 GRUPY A2 i B2-egzamin z BHP

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Czwartek, 13 Czerwiec 2013 12:20

Szanowni Słuchacze KKZ M11-grupy A2 i B2 (nabór styczeń 2013)!

Informujemy, że w sobotę, 22 czerwca w pracowni komputerowej odbędzie się egzamin z BHP.

Zaliczenie rozpocznie się o godz. 8.15-najpierw słuchacze z grupa A2, potem grupa B2.

Szczegółowy harmonogram egzaminu zostanie przesłany wkrótce na Państwa konta mailowe.

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard

dyrektor

   

Strona 8 z 12