KKZ Żory

21/KKZ/Ż/2013 GRUPA AP ZALICZENIA

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Wtorek, 21 Maj 2013 14:15

Szanowni Słuchacze KKZ - grupa AP (M11 nabór wrzesień 2012)!

Przypominam ustalone na zajęciach terminy zaliczeń u pana Arkadiusza Pawlikowskiego:

 • 26 maja drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych,
 • 15 czerwca wydobywanie kopalin,
 • 22 czerwca wentylacja i klimatyzacja.

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard

dyrektor

 

20/KKZ/Ż/2013 ZMIANY W PLANIE

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Wtorek, 21 Maj 2013 08:47

Szanowni Słuchacze KKZ M11-grupa B (nabór wrzesień 2012)!

Informuję, że zajęcia z p. Romanem Goliaszem w sobotę, 25 maja, odbędą się WYJĄTKOWO w szkole w Żorach, a nie w Suszcu.

Zapraszamy wszystkich na godz. 8.00.

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard

dyrektor

   

19/KKZ/Ż/2013 SPRAWY BIEŻĄCE

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Środa, 15 Maj 2013 15:05

Szanowni Słuchacze KKZ -grupa A2 i B2 (nabór styczeń 2013)!

Informujemy, że w sobotę, 25 maja 2013 roku odbędzie się egzamin z przedmiotu prowadzenie działalności gospodarczej (PDG).

Słuchacze grupy A2 rozpoczynają egzamin o godz. 8.00, kończą o godz. 12.00 i później przechodzą na zajęcia z BHP.

Słuchacze grupy B2 rozpoczynają egzamin po swoich zajęciach z BHP.

Zostaniecie Państwo podzieleni na dziesięcioosobowe grupy (wejście wg listy), ponieważ egzamin odbędzie się w pracowni komputerowej.

Proszę sprawdzić, czy umiecie Państwo zalogować się na naszą platformę edukacyjną i zapamiętać hasło na egzamin! Uśmiech

Przypominam, że na platformie edukacyjnej znajdują się materiały pozwalające przygotować się do egzaminu.

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard

dyrektor

   

18/KKZ/Ż/2013 C, C2 WYCIECZKA NA POLITECHNIKĘ ŚLĄSKĄ

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Piątek, 26 Kwiecień 2013 16:35

Słuchacze GRUPY C i C2! (M35)

Informujemy, że wycieczka edukacyjna na Politechnikę Śląską w Gliwicach odbędzie się w czwartek, 16 maja br.

Będziecie Państwo podzieleni na dwie grupy. Pierwsza rozpocznie zajęcia o godzinie 8.30, druga o 10.00.

Podział na grupy będzie miał miejsce na najbliższych zajęciach z panem Michałem Mazurkiem.

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard

dyrektor

   

17/KKZ/Ż/2013

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Poniedziałek, 22 Kwiecień 2013 13:14

Szanowni Słuchacze!

Informujemy, że w związku z prowadzonym szkoleniem pracowników ŚCKZ PRYMUS,

sekretariat placówki będzie nieczynny w czwartek, 25 kwietnia br.

Przepraszamy za utrudnienia.

Aleksandra Ratka-Bossard

dyrektor

   

16/KKZ/Ż/2013 GRUPA B KWK KRUPIŃSKI

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Poniedziałek, 15 Kwiecień 2013 13:19

Słuchacze grupy B (M11 wrzesień 2012)!

Przypominam, że w sobotę, 20 kwietnia rozpoczynacie Państwo zajęcia praktyczne w sztolni na KWK Krupiński w Suszcu.

Pierwsze zajęcia odbędą się DLA WSZYSTKICH o godz. 8.00. Zbiórka przed wejściem do byłego ośrodka szkoleniowego KADRA (za kopalnią w lewo). Zajęcia poprowadzi pan Roman Goliasz.

Przypominamy również, że zajęcia te są obowiązkowe DLA WSZYSTKICH SŁUCHACZY (nie ma możliwości zwolnienia).

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard

dyrektor

   

15/KKZ/Ż/2013 PLAN ZAJĘĆ AG, AP, B, C, C2

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Czwartek, 11 Kwiecień 2013 12:53

Szanowni Słuchacze M11 nabór wrzesień 2012, M35 nabór wrzesień 2012 oraz M35 nabór styczeń 2013!

Poniżej podajemy plan zajęć dla poszczególnych grup M11 nabór wrzesień 2012, M35 nabór wrzesień 2012 oraz M35 nabór styczeń 2013.

Grupa AG   M 11 nabór wrzesień 2012

Przedmioty:

-Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych.

-Wydobywanie kopalin.

-Obsługa urządzeń stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych.

Dni zjazdowe:

 1. 20 kwietnia          
 2. 11 maja               
 3. 12 maja               
 4. 25 maja               
 5. 26 maja               
 6. 15 czerwca          
 7. 16 czerwca          
 8. 22 czerwca         

Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-15.30.

Prowadzący: mgr inż. Dariusz Grajner


GRUPA   AP   M 11 nabór wrzesień 2012

Przedmioty:

-Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych.

-Wydobywanie kopalin.

-Obsługa urządzeń stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych.

Dni zjazdowe:

 1. 21 kwietnia            
 2. 27 kwietnia            
 3. 28 kwietnia            
 4. 11 maja                 
 5. 25 maja                 
 6. 26 maja                 
 7. 15 czerwca            
 8. 22 czerwca            

Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-15.30.

Prowadzący: mgr inż. Arkadiusz Pawlikowski


 

GRUPA B M11 nabór wrzesień 2012

Przedmiot: Zajęcia praktyczne

Dni zjazdowe

 1. 20 kwietnia        KWK Krupiński w Suszcu
 2. 21 kwietnia        KWK Krupiński w Suszcu
 3. 11 maja             KWK Krupiński w Suszcu
 4. 12 maja             KWK Krupiński w Suszcu
 5. 18 maja             KWK Krupiński w Suszcu
 6. 19 maja             KWK Krupiński w Suszcu
 7. 25 maja             KWK Krupiński w Suszcu
 8. 8 czerwca          Centrum Kształcenia Praktycznego w Tychach
 9. 9 czerwca          Centrum Kształcenia Praktycznego w Tychach
 10. 23 czerwca        Centrum Kształcenia Praktycznego w Tychach
 11. 6 lipca               Centrum Kształcenia Praktycznego w Tychach
 12. 7 lipca               Centrum Kształcenia Praktycznego w Tychach

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00.


GRUPA   C+C2   M35 nabór wrzesień 2012 oraz styczeń 2013

Przedmioty:

-Procesy klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych.

-Technika wodno-mułowa w przeróbce kopalin stałych.

Dni zjazdowe:

 1. 20 kwietnia           
 2. 21 kwietnia            
 3. 27 kwietnia           
 4. 28 kwietnia            
 5. 11 maja                
 6. 12 maja                 
 7. 8 czerwca              
 8. 22 czerwca            
 9. 29 czerwca           

Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-15.00.

Prowadzący: mgr inż. Michał Mazurek


   

14/KKZ/Ż/2013 SPRAWY BIEŻĄCE

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Środa, 10 Kwiecień 2013 20:28

Szanowni Słuchacze M11 nabór wrzesień 2012!

Przypominam, że -zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu z panem Michałem Mazurkiem (w marcu)-w najbliższą sobotę, 13 kwietnia odbędą się ostatnie zajęcia z przedmiotu geologia ogólna i podstawy górnictwa podziemnego.

Grupę A zapraszamy na godz. 8.00, natomiast grupę B-na 12.00.


Szanowni Słuchacze M11 nabór styczeń!

 

Przypominam, że w najbliższą sobotę, 13 kwietnia 2013 r. zostaną odrobione zajęcia z języka angielskiego zawodowego (przełożone z 6 kwietnia).

Z poważaniem

Aleksandra Ratka- Bossard

dyrektor

   

13/KKZ/Ż/2013 ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ-WARUNKI

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Środa, 10 Kwiecień 2013 09:46

Szanowni Słuchacze KKZ M11 nabór wrzesień 2012,  KKZ M35 nabór wrzesień 2012 oraz KKZ M35 nabór styczeń 2013!

Informuję, że w związku z realizacją na KKZ zajęć praktycznych oraz wycieczek edukacyjnych, możliwe jest ubieganie się o zwolnienie (wyłącznie na swój wniosek) z poszczególnych części zajęć. Poniżej przedstawiam warunki, jakie należy spełnić, by móc nie brać udziału w poszczególnych formach zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywające się w CKP

 • osoby posiadające wykształcenie na poziomie zawodowym lub średnim w poniżej wymienionych zawodach:
  1. Elektryk
  2. Elektrotechnik
  3. Elektromechanik urządzeń przemysłowych
  4. Elektronik
  5. Budownictwo
  6. Mechanik: maszyn i urządzeń budowlanych, samochodowy, obrabiarek, budowy maszyn itp.
  7. Monter mechanicznych urządzeń energetycznych
  8. Mechatronik
 • osoby, które posiadają staż zawodowy w górnictwie podziemnym co najmniej 15 miesięcy (dla kierunku M.11) lub 12 miesięcy w zakładach przeróbczych (dla kierunku M.35).
  W tym wypadku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy, potwierdzające odpowiednio staż pracy wraz z  adnotacją o treści: „jako pracownik dołowy” (lub symbol PZ), bądź „pracownik na wydziale przeróbczym”.

Wycieczki edukacyjne do kopalni

 • osoby, które pracują zawodowo w górnictwie podziemnym (dla kierunku M.11) lub w zakładach przeróbczych (dla kierunku M.35) - bez względu na staż pracy. W tym wypadku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy, potwierdzające odpowiednio staż pracy wraz z adnotacją o treści: „jako pracownik dołowy” (lub symbol PZ), bądź „pracownik na wydziale przeróbczym”.

Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 2013 roku. Po upływie podanego terminu, słuchacz będzie miał obowiązek udziału w zajęciach praktycznych i wycieczkach edukacyjnych.

Poniżej udostępniamy wnioski, które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 21 kwietnia (wnioski można pobrać również w sekretariacie szkoły).

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard

dyrektor

   

12/KKZ/Ż/2013 PODZIAŁ NA GRUPY-AKTUALIZACJA

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Piątek, 05 Kwiecień 2013 09:27

Szanowni Słuchacze KKZ!

W zakładce pliki do pobrania zostały zamieszczone uaktualnione imienne listy uczestników kursów przydzielonych do poszczególnych grup.

Uwaga! Ze względów organizacyjnych grupa A M11-nabór IX 2012 została podzielona na dwie grupy-AG i AP.

Aktualny podział na grupy przedstawia się następująco:

1. nabór wrzesień 2012

- Grupa AG M11, Żory, Jastrzębie, Pszów, Warszowice, Szczejkowice

- Grupa AP M11, Kobielice, Rudziczka, Piasek, Studzionka, Strumień, Wisła, Ustroń, Suszec,

Kryry, Pszczyna, Mizerów, Poręba

- Grupa B M11, Rybnik, Ornontowice, Czerwionka-Leszczyny, Orzesze, Knurów, Łaziska

Górne, Mikołów, Nowa Wieś, Gostyń, Kęty

- Grupa C M35

2. nabór styczeń 2013

Grupa A2 M11, Żory, Jastrzębie, Warszowice, Ochaby, Krzyżowice

Grupa B2 M11, Rybnik, Ornontowice, Czerwionka-Leszczyny, Orzesze, Knurów, Kryry,

Łaziska Górne, Mikołów, Pszczyna, Mizerów, Piasek, Rudziczka, Tychy, Wisła Wielka,

Radostowice, Suszec, Bełk, Szczejkowice, Katowice

- Grupa C2 M35

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard

dyrektor

   

11/KKZ/Ż/2013 M11/I/2013 ZMIANY W PLANIE JOZ

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Środa, 03 Kwiecień 2013 13:08

Szanowni Słuchacze KKZ M11 nabór styczeń 2013!

Informujemy, że zajęcia lekcyjne w dniu 6 kwietnia zostają odwołane z powodu odrabiania przez gimnazjum dnia wolnego.

O tym, kiedy odwołane zajęcia się odbędą, poinformujemy wkrótce. Przepraszamy za utrudnienia.

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard

dyrektor

   

Strona 8 z 11