KKZ Żory

43/Ż/2014 AKTUALNOŚCI 28 LISTOPADA

Wpisany przez Emilia Dzienniak Piątek, 28 Listopad 2014 15:21

 • Sekretariat placówki

na ul. Węglowej 11 w Żorach - Roju (budynek Ad Acta)

czynny jest od wtorku do piątku w godz. 8.30- 15.30

oraz w wyznaczone dni zjazdowe w godz. 8.30- 12.30

W dniu 3 grudnia (środa) sekretariat placówki będzie nieczynny

 • Sekretariat placówki

na ul. Wielkopolskiej 20 w Jastrzębiu-Zdroju

w dniach 1, 2 grudnia z powodu prac archiwizacyjnych czynny będzie:

w poniedziałek od 8.30- 10.00 oraz od 16.00- 19.00

wtorek od 8.30-10.00 oraz 15.30-16.30

piątek od 8.30- 15.30

W dniu 3 grudnia (środa) sekretariat placówki będzie nieczynny

w czwartek od 10.00-16.00

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny:

Tel.: 32 435 78 10

Tel. kom.: 600 168 331

lub e-mailowy :    e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


INFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014

 • Zgodnie z treścią komunikatu podanego przez OKE w Jaworznie informuję, że:

Osoby, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie ukończenia kursów kwalifikacyjnych mogą odebrać wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 od dnia 28 listopada 2014 r.

28 listopada (piątek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.00 – 16.00.

Od 1 grudnia wyniki i świadectwa będą wydawane codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 - 15.30.

Zgłaszając się do Jaworzna po odbiór świadectwa należy zabrać ze sobą:

- świadectwo ukończenia szkoły (oryginał)

- wygenerowany wniosek  (informacje poniżej pod hasłem DYPLOMY)

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pocztą przesyłką poleconą pod wskazany adres.

Grupa M.11, grupa M.36

Informuję, że osoby, które uczestniczyły w egzaminie w sesji maj-lipiec 2014r. mogą zgłaszać się do sekretariatu placówki celem odbioru loginu i hasła. Proszę zgłaszać się OSOBIŚCIE.

NIE UDZIELAMY INFORMACJI TELEFONICZNIE!!!

Grupa M.36

Informuję, że do odczytu wyników potrzebne jest: login i hasło, które należy osobiście odebrać w sekretariacie placówki.

W związku ze zgłoszonymi problemami pojawiającymi się w trakcie  logowania się na platformie OKE, proszę zgłosić się do placówki po nowe loginy.

NIE UDZIELAMY INFORMACJI TELEFONICZNIE!!!

 

Poniżej przedstawiam kilka ważnych informacji:

WYNIKI

Zdający zdał egzamin jeśli:

- z części pisemnej uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

- z części praktycznej uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

JAK ODCZYTAĆ WYNIKI ZE STRONY OKE?

Aby odczytać wyniki należy :

- zalogować się na stronie www.oke.jaworzno.pl

- na STRONIE GŁÓWNEJ kliknąć NOWOŚCI, a następnie po prawej stronie znaleźć hasło  EGZAMIN ZAWODOWY- wyniki

- kliknąć niebieskie hasło egzamin zawodowy- wyniki


ŚWIADECTWA

W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.


DYPLOMY

Osoba, która zdała egzamin oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (w przypadku M.11 należy posiadać świadectwo ukończenia co najmniej szkoły zawodowej, w przypadku M.39, M.35, M.36 należy posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej) otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

 • Aby otrzymać DYPLOM należy wystąpić do OKE w Jaworznie z wnioskiem. Wszelkie informacje dotyczące procedur wydania DYPLOMU oraz wypełnienia i pobrania wniosku znajdziecie Panowie na stronie

http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=345&catid=80

Proszę pamiętać, że do wniosku należy dołączyć oryginał świadectwa szkolnego (świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej dla kwalifikacji M.11, a w przypadku kwalifikacji  M.35, M.36 - świadectwa ukończenia szkoły średniej).


 

UCZESTNICY KKZ M.11  grupy A3,B3

 

 • Informacja dotycząca EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO KOŃCOWEGO

Przypominam, że warunkiem przystąpienia do WEWNĘTRZNEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO,

który odbędzie się w dniu 29 listopada o godz. 12.15 jest:

- uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminów ze wszystkich przedmiotów

- rozwiązanie OBOWIĄZKOWYCH testów z BHP i PDG

- uzyskanie pozytywnego wyniku z zajęć praktycznych

- uregulowanie opłat za czesne

 


 

UCZESTNICY KKZ M.39  grupy T3

 • Informacja dotycząca zajęć

Przypominam,że kolejne zajęcia dla Panów odbędą się zgodnie z planem 29 listopada i rozpoczną się o godz. 8.50

 

42 KKZ/ Ż/2014 AKTUALNOŚCI 27 LISTOPADA

Wpisany przez Emilia Dzienniak Wtorek, 18 Listopad 2014 12:53

Przypominam, że sekretariat placówki

na ul. Węglowej 11 w Żorach - Roju (budynek Ad Acta)

czynny jest od wtorku do piątku w godz. 8.30- 15.30

oraz w wyznaczone dni zjazdowe w godz. 8.30- 12.30

w tym miesiącu są to dni: 8, 22, 23 i 29 listopada

Informuję, że w dniu 3 grudnia (środa) sekretariat placówki będzie NIECZYNNY.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 


INFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014

 • Zgodnie z treścią komunikatu podanego przez OKE w Jaworznie informuję, że:

Osoby, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie ukończenia kursów kwalifikacyjnych mogą odebrać wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 od dnia 28 listopada 2014 r.

28 listopada (piątek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.00 – 16.00.

Od 1 grudnia wyniki i świadectwa będą wydawane codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 - 15.30.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pocztą przesyłką poleconą pod wskazany adres.

 

Informuję, że dla osób, które uczestniczyły w sesji egzaminacyjnej SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014 nie przesłano loginów i haseł.

Osoby, które przystępowały do egzaminu w kwalifikacji M.36, M.35 w celu sprawdzenia wyniku mogą posługiwać się  loginami i hasłami otrzymanymi  w poprzedniej sesji  czyli w sesji maj- lipiec 2014.

Poniżej przedstawiam kilka ważnych informacji:

WYNIKI

Zdający zdał egzamin jeśli:

- z części pisemnej uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

- z części praktycznej uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania


ŚWIADECTWA

W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.


DYPLOMY

Osoba, która zdała egzamin oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (w przypadku M.11 należy posiadać świadectwo ukończenia co najmniej szkoły zawodowej, w przypadku M.39, M.35, M.36 należy posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej) otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

 • Aby otrzymać DYPLOM należy wystąpić do OKE w Jaworznie z wnioskiem. Wszelkie informacje dotyczące procedur wydania DYPLOMU oraz wypełnienia i pobrania wniosku znajdziecie Panowie na stronie

http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=345&catid=80

Proszę pamiętać, że do wniosku należy dołączyć oryginał świadectwa szkolnego (świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej dla kwalifikacji M.11, a w przypadku kwalifikacji  M.35, M.36 - świadectwa ukończenia szkoły średniej).


 

UCZESTNICY KKZ M.11  grupy A3,B3

 • Informacja dotycząca zajęć

Przypominam,że kolejne zajęcia dla Państwa odbędą się w dniu 23 listopada.

 • Informacja dotycząca sesji poprawkowej

Przypominam, że dla osób, które nie brały udziału w egzaminach z poszczególnych przedmiotów bądź też nie uzyskały pozytywnych wyników z egzaminu z danego przedmiotu wyznaczono SESJĘ POPRAWKOWĄ.

SESJA POPRAWKOWA odbędzie się w dniu 23 listopada w dwóch turach:

- dla grupy A- o godz. 8.00

- dla grupy B- o godz. 12.15

Przypominam, że każdy uczestnik kursu może sprawdzić swoje oceny, gdyż znajdują się one na platformie edukacyjnej moodle. Przypominam schemat sprawdzania ocen.

Ze strony sckz.pl wybrać zakładkę Aktualności KKZ-----> E-learning logowanie------>(zalogować się)-----> zakładka Moje kursy----->np. wybrać przedmiot DLPWG------> po lewej stronie u dołu kliknąć w zakładkę Oceny ------>rozwinąć zakładkę Twoje oceny, a następnie wybrać opcję Podgląd ocen.

Do osób, które powinny wziąć udział w SESJI POPRAWKOWEJ zostały rozesłane sms-y z przypomnieniem o udziale w egzaminie.

Osoby, które do dnia dzisiejszego nie rozwiązały testów z przedmiotów BHP i PDG proszę o zalogowanie się na platformie i rozwiązanie ich do 27 listopada 2014r (piątku). Do osób, które nie rozwiązywały testów również przesłaliśmy sms-y.

Rozwiązanie testu jest OBOWIĄZKOWE przed przystąpieniem do egzaminu wewnętrznego.

Nadmieniam, że termin sesji poprawkowej jest ostateczny. Osoby, które nie otrzymają pozytywnych wyników z poszczególnych egzaminów nie będą mogły wziąć udziału w EGZAMINIE WEWNĘTRZNYM, a tym samym nie przystąpią do EGZAMINU PAŃSTWOWEGO w najbliżej sesji egzaminacyjnej tj. w STYCZNIU- LUTYM 2014r.

 • Informacja dotycząca EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO KOŃCOWEGO

Przypominam, że warunkiem przystąpienia do WEWNĘTRZNEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO,

który odbędzie się w dniu 29 listopada jest:

- uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminów ze wszystkich przedmiotów

- rozwiązanie OBOWIĄZKOWYCH testów z BHP i PDG oraz pozostałych przedmiotów do 27 listopada

- uzyskanie pozytywnego wyniku z zajęć praktycznych

- uregulowanie opłat za czesne

 


 

UCZESTNICY KKZ M.11  grupy A4

 • Informacja dotycząca zajęć

Przypominam,że kolejne zajęcia dla Panów odbędą się w dniu 23 listopada o godz. 8.50. Rozpoczynacie Panowie zajęcia w sztolni. W związku z tym bardzo proszę o zabranie ze sobą bluzy roboczej i rękawic.

 • Informacja dotycząca egzaminu

Przypominam,że zgodnie z planem w dniu 23 listopada o godz. 8.00 odbędzie się egzamin z przedmiotu EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH. Jest to drugi termin dla osób, które nie przystąpiły do egzaminu w pierwszym terminie bądź nie uzyskały pozytywnego wyniku.

 


 

UCZESTNICY KKZ M.11  grupy F1

 • Informacja dotycząca zajęć

Przypominam,że kolejne zajęcia z przedmiotu Maszyny i urządzenia górnicze odbędą się dla Panów w dniu 22 listopada.Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00.

W dniu 23 listopada rozpoczynacie Panowie zajęcia w sztolni. W związku z tym bardzo proszę o zabranie ze sobą bluzy roboczej i rękawic.

 


 

UCZESTNICY KKZ M.39  grupy T3

 • Informacja dotycząca zajęć

Przypominam,że kolejne zajęcia dla Panów odbędą się zgodnie z planem 22 listopada i rozpoczną się o godz. 8.50

   

41KKZ/Ż/2014 AKTUALNOŚCI- 8 LISTOPADA

Wpisany przez Emilia Dzienniak Niedziela, 26 Październik 2014 09:33

  

Informuję, że sekretariat placówki

na ul. Węglowej 11 w Żorach - Roju (budynek Ad Acta)

czynny jest od wtorku do piątku w godz. 8.30- 15.30

oraz w wyznaczone dni zjazdowe w godz. 8.30- 12.30

w tym miesiącu będą to dni: 8, 22, 23 i 29 listopada

W dniach 10 i 11 listopada sekretariat placówki będzie NIECZYNNY

W dniu 13 listopada sekretariat placówki czynny do 12.30

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY 

UCZESTNICY KKZ M.11  grupy A3,B3

 • Informacja dotycząca zajęć

Przypominam,że kolejne zajęcia dla Państwa odbędą się w dniu 23 listopada.

 • Informacja dotycząca ocen z realizacji zajęć w sztolni

Informuję, że na platformie edukacyjne zostały zamieszczone oceny, które otrzymaliście Państwo po zakończonych zajęciach w sztolni. Jednocześnie przypominam, że osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną proszone są o kontakt z sekretariatem placówki do dnia 9 listopada.

 • Informacja dotycząca sesji poprawkowej

Przypominam, że dla osób, które nie brały udziału w egzaminach z poszczególnych przedmiotów bądź też nie uzyskały pozytywnych wyników z egzaminu z danego przedmiotu wyznaczono SESJĘ POPRAWKOWĄ.

SESJA POPRAWKOWA odbędzie się w dniu 23 listopada w dwóch turach:

- dla grupy A- o godz. 8.00

- dla grupy B- o godz. 12.15

Przypominam, że każdy uczestnik kursu może sprawdzić swoje oceny, gdyż znajdują się one na platformie edukacyjnej moodle. Przypominam schemat sprawdzania ocen.

Ze strony sckz.pl wybrać zakładkę Aktualności KKZ-----> E-learning logowanie------>(zalogować się)-----> zakładka Moje kursy----->np. wybrać przedmiot DLPWG------> po lewej stronie u dołu kliknąć w zakładkę Oceny ------>rozwinąć zakładkę Twoje oceny, a następnie wybrać opcję Podgląd ocen.

Do osób, które powinny wziąć udział w SESJI POPRAWKOWEJ zostaną rozesłane do dnia 14 listopada sms-y

z przypomnieniem o udziale w egzaminie.

Nadmieniam, że termin sesji poprawkowej jest ostateczny. Osoby, które nie otrzymają pozytywnych wyników z poszczególnych egzaminów nie będą mogły wziąć udziału w EGZAMINIE WEWNĘTRZNYM, a tym samym nie przystąpią do EGZAMINU PAŃSTWOWEGO w najbliżej sesji egzaminacyjnej tj. w STYCZNIU- LUTYM 2014r.

 • Informacja dotycząca EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO KOŃCOWEGO

Przypominam, że warunkiem przystąpienia do WEWNĘTRZNEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO,

który odbędzie się w dniu 29 listopada jest:

- uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminów ze wszystkich przedmiotów

- uzyskanie pozytywnego wyniku z zajęć praktycznych

- uregulowanie opłat za czesne

Szczegóły dotyczące WEWNĘTRZNEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO zostaną podane w kolejnym komunikacie.

 


UCZESTNICY KKZ M.11  grupy A4

 • Informacja dotycząca zajęć

Przypominam,że kolejne zajęcia dla Panów odbędą się w dniu 08 listopada.

 • Informacja dotycząca egzaminu

Przypominam,że zgodnie z planem w dniu 08 listopada o godz. 11.30 odbędzie się egzamin z przedmiotu EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH.

Informuję, że na platformie edukacyjnej uruchomiono OBOWIĄZKOWY test z przedmiotu Eksploatacja złóż podziemnych . Przypominam, że test należy rozwiązać obowiązkowo przed przystąpieniem do egzaminu z wyżej wymienionego przedmiotu. Wynik z testu nie ma wpływu na ocenę z egzaminu.


UCZESTNICY KKZ M.11  grupy F1

 • Informacja dotycząca zajęć

Przypominam,że kolejne zajęcia dla Panów odbędą się w dniu 08 listopada.

 • Informacja dotycząca egzaminu

Przypominam,że zgodnie z planem w dniu 08 listopada o godz. 11.30 odbędzie się egzamin z przedmiotu GEOLOGIA OGÓLNA I PODSTAWY GÓRNICTWA PODZIEMNEGO.

Informuję, że na platformie edukacyjnej uruchomiono OBOWIĄZKOWY test z przedmiotu Geologia ogólna i podstawy górnictwa podziemnego. Przypominam, że test należy rozwiązać obowiązkowo przed przystąpieniem do egzaminu z wyżej wymienionego przedmiotu. Wynik z testu nie ma wpływu na ocenę z egzaminu.


 

UCZESTNICY KKZ M.39  grupy T3

 • Informacja dotycząca zajęć

Przypominam,że kolejne zajęcia dla Panów odbędą się zgodnie z planem 08 listopada.

   

40KKZ/Ż/2014 AKTUALNOŚCI

Wpisany przez Emilia Dzienniak Poniedziałek, 13 Październik 2014 07:07 

Informuję, że sekretariat placówki został przeniesiony

na ul. Węglową 11 w Żorach - Roju (budynek Ad Acta)

Sekretariat czynny będzie od wtorku do piątku w godz. 8.30- 15.30

oraz w wyznaczone dni zjazdowe w godz. 8.30- 12.30

w tym miesiącu będą to dni 18 i 19 października
M.39-TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO- grupa T3

Informuję, że w dniu 20 września zajęcia rozpoczęła najnowsza grupa kwalifikacyjnych kursów zawodowych kwalifikacji M.39. Kolejne zajęcia dla tej grupy odbędą się w październiku.

Informuję, że w plikach do pobrania zamieszczony został plan zajęć. Znajdziecie go Panowie w zakładce KKZ_M39_IX_2014_T3

Osoby, które chcą dołączyć do grupy T3 i chcą wziąć udział w wyżej wymienionym kursie proszone są o wysłanie zgłoszenia on-line z naszej strony lub wypełnienie PODANIA w sekretariacie, a następnie podpisanie umowy.


M.11- GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ- grupa F1

Informuję, że w dniu 20 września zajęcia rozpoczęła najnowsza grupa kwalifikacyjnych kursów zawodowych kwalifikacji M.11. Kolejne zajęcia dla tej grupy odbędą się w październiku.

Informuję, że w plikach do pobrania zamieszczony został plan zajęć. Znajdziecie go Panowie w zakładce KKZ_M11_IX_2014_F1

Osoby, które chcą dołączyć do grupy F1 i chcą wziąć udział w wyżej wymienionym kursie proszone są o wysłanie zgłoszenia on-line z naszej strony lub wypełnienie PODANIA w sekretariacie, a następnie podpisanie umowy.


 

UCZESTNICY KKZ M.11  grupy A3,B3

 • Informacja dotycząca zajęć- LO

Informuję, że dla Panów, którzy w dniu 13 i 14 września uczestniczyli w zajęciach LO w Jastrzębiu-Zdroju wyznaczono dodatkowy termin do realizacji zajęć w sztolni - 18 października. Możecie Panowie w tym dniu wziąć udział w zajęciach. Osoby zainteresowane powiadomiono sms-owo.

 • Informacja dotycząca obowiązkowych testów na platformie.

Informuję, że na platformie moodle aktywowano testy. Są to testy z przedmiotów Obsługa urządzeń do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych, Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych oraz Wydobywanie kopalin. Bardzo proszę osoby, które nie rozwiązywały testów o zalogowanie się na platformie i wypełnienie odpowiedniego testu. Testy znajdziecie Panowie w zakładce TESTY OBOWIĄZKOWE. Przypominam, że wynik testu nie ma żadnego wpływu na wynik egzaminu z danego przedmiotu.

 


 

UCZESTNICY KKZ M.11  grupy A4

 • Informacja dotycząca egzaminu z przedmiotu Maszyny i urządzenia górnicze

Przypominam,że kolejne zajęcia odbędą się 18 października. Na ten dzień wyznaczono kolejny termin egzaminu z przedmiotu Maszyny i urządzenia górnicze.Odbędzie się on o godz. 8.30.

 • Informacja dotycząca obowiązkowych testów na platformie.

Informuję, że na platformie moodle aktywowano testy. Są to testy z przedmiotów BHP , Geologii ogólnej i podstaw górnictwa podziemnego oraz z przedmiotu Maszyny i urządzenia górnicze. Bardzo proszę osoby, które nie rozwiązywały testów o zalogowanie się na platformie i wypełnienie odpowiedniego testu. Testy znajdziecie Panowie w zakładce TESTY OBOWIĄZKOWE. Przypominam, że wynik testu nie ma żadnego wpływu na wynik egzaminu z danego przedmiotu.

   

39KKZ/Ż/2014 AKTUALNOŚCI 06 PAŹDZIERNIKA

Wpisany przez Emilia Dzienniak Piątek, 03 Październik 2014 10:40

  

Informuję, że sekretariat placówki został przeniesiony

na ul. Węglową 11 w Żorach - Roju (budynek Ad Acta)

Sekretariat czynny będzie od wtorku do piątku w godz. 8.30- 15.30

oraz w wyznaczone dni zjazdowe w godz. 8.30- 12.30

w tym miesiącu będą to dni 18 i 19 października

M.39-TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO- grupa T3

Informuję, że w dniu 20 września zajęcia rozpoczęła najnowsza grupa kwalifikacyjnych kursów zawodowych kwalifikacji M.39. Kolejne zajęcia dla tej grupy odbędą się w październiku.

Informuję, że w plikach do pobrania zamieszczony został plan zajęć. Znajdziecie go Panowie w zakładce KKZ_M39_IX_2014_T3

Osoby, które chcą dołączyć do grupy T3 i chcą wziąć udział w wyżej wymienionym kursie proszone są o wysłanie zgłoszenia on-line z naszej strony lub wypełnienie PODANIA w sekretariacie, a następnie podpisanie umowy.


M.11- GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ- grupa F1

Informuję, że w dniu 20 września zajęcia rozpoczęła najnowsza grupa kwalifikacyjnych kursów zawodowych kwalifikacji M.11. Kolejne zajęcia dla tej grupy odbędą się w październiku.

Informuję, że w plikach do pobrania zamieszczony został plan zajęć. Znajdziecie go Panowie w zakładce KKZ_M11_IX_2014_F1

Osoby, które chcą dołączyć do grupy F1 i chcą wziąć udział w wyżej wymienionym kursie proszone są o wysłanie zgłoszenia on-line z naszej strony lub wypełnienie PODANIA w sekretariacie, a następnie podpisanie umowy.


UCZESTNICY KKZ M.36- grupy C, C2

SESJA EGZAMINACYJNA SIERPIEŃ- PAŹDZIERNIK- EGZAMIN PAŃSTWOWY

 • Informacja dotycząca EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU (dokumentacja)- odbędzie się 9 PAŹDZIERNIKA 2014r. godz. 13.00

czas trwania egzaminu- 150 minut

Część praktyczna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 12.15

 • Na etap praktyczny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości, dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu).

Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej


UCZESTNICY KKZ M.35

SESJA EGZAMINACYJNA SIERPIEŃ- PAŹDZIERNIK- EGZAMIN PAŃSTWOWY

 • Informacja dotycząca EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU (dokumentacja)- odbędzie się 9 PAŹDZIERNIKA 2014r. godz. 9.00

czas trwania egzaminu- 150 minut

Część praktyczna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 8.15

 • Na etap praktyczny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości, dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje unieważnieniem egzaminu).

Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej


UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A3,B3

 • Informacja dotycząca egzaminów z przedmiotów

Egzaminy z  przedmiotów: Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych oraz Wydobywanie kopalin odbędą się odpowiednio 04 października (lista osób, które nie brały udziału w egzaminie została zamieszczona w plikach do pobrania)oraz 23 listopada.

Osoby, które brały udział w egzaminie w dniu 20 września (z przedmiotu Obsługa urządzeń do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych) mogą sprawdzić wynik egzaminu (ocenę wpisano na platformie moodle w zakładce  Oceny).

Logowanie na platformę

Ze strony sckz.pl wybrać zakładkę Aktualności KKZ-----> E-learning logowanie------>(zalogować się)-----> zakładka Moje kursy----->DLPWG------> po lewej stronie u dołu kliknąć w zakładkę Oceny ------>rozwinąć zakładkę Twoje oceny, a następnie wybrać opcję Podgląd ocen.

 • Informacja dotycząca zajęć w sztolni

Informuję, że w plikach do pobrania w sierpniu zamieszczono plan zajęć. Jesteście Panowie podzieleni na dwie grupy i zajęcia zaczynacie o różnych godzinach. Bardzo proszę NIE ZMIENIAĆ GRUP.

Informuję, że dla Panów, którzy w dniu 13 i 14 września uczestniczyli w zajęciach LO w Jastrzębiu-Zdroju wyznaczono dodatkowy termin do realizacji zajęć w sztolni - 18 października. Możecie Panowie w tym dniu wziąć udział w zajęciach. Lista osób, które mogą wziąć udział w zajęciach zostanie zamieszczona na stronie w plikach do pobrania.

 • Informacja dotycząca obowiązkowych testów na platformie.

Informuję, że na platformie moodle aktywowano testy. Są to testy z przedmiotów Obsługa urządzeń do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych, Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych oraz Wydobywanie kopalin. Bardzo proszę osoby, które nie rozwiązywały testów o zalogowanie się na platformie i wypełnienie odpowiedniego testu. Testy znajdziecie Panowie w zakładce TESTY OBOWIĄZKOWE. Przypominam, że wynik testu nie ma żadnego wpływu na wynik egzaminu z danego przedmiotu.


UCZESTNICY KKZ M.11 grupa A4

 • Informacja dotycząca ocen z egzaminu

Informuję, że na platformie edukacyjnej moodle zamieszczone zostały oceny z egzaminu (Maszyny i urządzenia górnicze). Egzamin odbył się w dniu 21 września.

Logowanie na platformę:

Ze strony sckz.pl wybrać zakładkę Aktualności KKZ-----> E-learning logowanie------>(zalogować się)-----> zakładka Moje kursy----->Maszyny i urządzenia górnicze------> po lewej stronie u dołu kliknąć w zakładkę Oceny ------>rozwinąć zakładkę Twoje oceny, a następnie wybrać opcję Podgląd ocen.

Osoby, które zapomniały hasła i mają problemy z logowaniem się proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem placówki.

Przypominam,że kolejne zajęcia odbędą się 18 października. Na ten dzień wyznaczono kolejny termin egzaminu z przedmiotu Maszyny i urządzenia górnicze.Odbędzie się on o godz. 8.30.

 • Informacja dotycząca obowiązkowych testów na platformie.

Informuję, że na platformie moodle aktywowano testy. Są to testy z przedmiotów BHP , Geologii ogólnej i podstaw górnictwa podziemnego oraz z przedmiotu Maszyny i urządzenia górnicze. Bardzo proszę osoby, które nie rozwiązywały testów o zalogowanie się na platformie i wypełnienie odpowiedniego testu. Testy znajdziecie Panowie w zakładce TESTY OBOWIĄZKOWE. Przypominam, że wynik testu nie ma żadnego wpływu na wynik egzaminu z danego przedmiotu.

   

38KKZ/Ż/2014 Aktualności 24 września

Wpisany przez Emilia Dzienniak Wtorek, 16 Wrzesień 2014 19:48

M.39-TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO- grupa T3

Informuję, że w dniu 20 września zajęcia rozpoczęła najnowsza grupa kwalifikacyjnych kursów zawodowych kwalifikacji M.39. Kolejne zajęcia dla tej grupy odbędą się w październiku.

Informuję, że w plikach do pobrania zamieszczony został plan zajęć. Znajdziecie go Panowie w zakładce KKZ_M39_IX_2014_T3

Osoby, które chcą dołączyć do grupy T3 i chcą wziąć udział w wyżej wymienionym kursie proszone są o wysłanie zgłoszenia on-line z naszej strony lub wypełnienie PODANIA w sekretariacie, a następnie podpisanie umowy.

Osoby, które złożyły już PODANIA proszę o zgłoszenie się do sekretariatu placówki w dniach 24-30 września celem podpisania umowy.


M.11- GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ- grupa F1

Informuję, że w dniu 20 września zajęcia rozpoczęła najnowsza grupa kwalifikacyjnych kursów zawodowych kwalifikacji M.11. Kolejne zajęcia dla tej grupy odbędą się w październiku.

Informuję, że w plikach do pobrania zamieszczony został plan zajęć. Znajdziecie go Panowie w zakładce KKZ_M11_IX_2014_F1

Osoby, które chcą dołączyć do grupy F1 i chcą wziąć udział w wyżej wymienionym kursie proszone są o wysłanie zgłoszenia on-line z naszej strony lub wypełnienie PODANIA w sekretariacie, a następnie podpisanie umowy.

Osoby, które złożyły już PODANIA proszę o zgłoszenie się do sekretariatu placówki w dniach 24-30 września celem podpisania umowy.


 

UCZESTNICY KKZ M.36- grupy C, C2

SESJA EGZAMINACYJNA SIERPIEŃ- PAŹDZIERNIK- EGZAMIN PAŃSTWOWY

 • Informacja dotycząca EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU (dokumentacja)- odbędzie się 9 PAŹDZIERNIKA 2014r. godz. 13.00

czas trwania egzaminu- 150 minut

Część praktyczna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 12.15

 • Na etap praktyczny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości, dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu).

Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej


UCZESTNICY KKZ M.35

SESJA EGZAMINACYJNA SIERPIEŃ- PAŹDZIERNIK- EGZAMIN PAŃSTWOWY

 • Informacja dotycząca EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU (dokumentacja)- odbędzie się 9 PAŹDZIERNIKA 2014r. godz. 9.00

czas trwania egzaminu- 150 minut

Część praktyczna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 8.15

 • Na etap praktyczny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości, dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje unieważnieniem egzaminu).

Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej


UCZESTNICY KKZ M.39 nabór LUTY grupa A

 • Informacja dotycząca egzaminu wewnętrznego

Informuję, że na platformie moodle zamieszczono wyniki z egzaminu wewnętrznego, który odbył się 30 sierpnia.

Informuję, że wyznaczono drugi termin egzaminu wewnętrznego. Egzamin wewnętrzny dla osób, które nie przystąpiły do niego w pierwszym terminie (30 sierpnia) lub nie uzyskały pozytywnego wyniku odbędzie się 27 września o godz. 9.30 w budynku AdActa w Żorach.

UWAGA! Do egzaminu przystępują osoby, które uregulowały czesne.

 


UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A3,B3

 • Informacja dotycząca egzaminów z przedmiotów

Egzaminy z  przedmiotów: Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych oraz Wydobywanie kopalin odbędą się odpowiednio 04 października oraz 23 listopada.

Osoby, które brały udział w egzaminie w dniu 20 września (z przedmiotu Obsługa urządzeń do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych) mogą sprawdzić wynik egzaminu (ocenę wpisano na platformie moodle w zakładce  Oceny).

Logowanie na platformę

Ze strony sckz.pl wybrać zakładkę Aktualności KKZ-----> E-learning logowanie------>(zalogować się)-----> zakładka Moje kursy----->DLPWG------> po lewej stronie u dołu kliknąć w zakładkę Oceny ------>rozwinąć zakładkę Twoje oceny, a następnie wybrać opcję Podgląd ocen.

 • Informacja dotycząca zajęć w sztolni

Informuję, że w plikach do pobrania w sierpniu zamieszczono plan zajęć. Jesteście Panowie podzieleni na dwie grupy i zajęcia zaczynacie o różnych godzinach. Bardzo proszę NIE ZMIENIAĆ GRUP.


 

UCZESTNICY KKZ M.11 grupa A4

 • Informacja dotycząca ocen z egzaminu

Informuję, że na platformie edukacyjnej moodle zamieszczone zostały oceny z egzaminu (Maszyny i urządzenia górnicze). Egzamin odbył się w dniu 21 września.

Logowanie na platformę:

Ze strony sckz.pl wybrać zakładkę Aktualności KKZ-----> E-learning logowanie------>(zalogować się)-----> zakładka Moje kursy----->Maszyny i urządzenia górnicze------> po lewej stronie u dołu kliknąć w zakładkę Oceny ------>rozwinąć zakładkę Twoje oceny, a następnie wybrać opcję Podgląd ocen.

Osoby, które zapomniały hasła i mają problemy z logowaniem się proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem placówki.

Przypominam,że kolejne zajęcia odbędą się 18 października. Na ten dzień wyznaczono kolejny termin egzaminu z przedmiotu Maszyny i urządzenia górnicze.Odbędzie się on o godz. 8.30.

 • Informacja dotycząca obowiązkowych testów na platformie.

Testy zostaną aktywowane w dniu 24 września. Będą to testy z przedmiotów BHP , Geologii ogólnej i podstaw górnictwa podziemnego oraz z przedmiotu Maszyny i urządzenia górnicze.

 


   

37KKZ/Ż/2014 AKTUALNOŚCI 12 WRZEŚNIA

Wpisany przez Emilia Dzienniak Piątek, 12 Wrzesień 2014 07:56

  

Informuję, że SEKRETARIAT PLACÓWKI nie będzie czynny w dniach 15 i 16 września.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.


  

NABÓR NA M.39-TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

Informujemy, że trwa nabór na kurs M.39, który rozpocznie swoje zajęcia 20 września 2014r.

Osoby, które chcą wziąć udział w wyżej wymienionym kursie proszone są o wysłanie zgłoszenia on-line z naszej strony lub wypełnienie PODANIA w sekretariacie, a następnie podpisanie umowy.

Osoby, które złożyły już PODANIA proszę o zgłoszenie się do sekretariatu placówki w dniach 17-20 września celem podpisania umowy.

 


 

UCZESTNICY KKZ M.36- grupy C, C2

SESJA EGZAMINACYJNA SIERPIEŃ- PAŹDZIERNIK- EGZAMIN PAŃSTWOWY

 • Informacja dotycząca EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU (dokumentacja)- odbędzie się 9 PAŹDZIERNIKA 2014r. godz. 13.00

czas trwania egzaminu- 150 minut

Część praktyczna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 12.15

 • Na etap praktyczny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości, dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu).

Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej


UCZESTNICY KKZ M.35

SESJA EGZAMINACYJNA SIERPIEŃ- PAŹDZIERNIK- EGZAMIN PAŃSTWOWY

 • Informacja dotycząca EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU (dokumentacja)- odbędzie się 9 PAŹDZIERNIKA 2014r. godz. 9.00

czas trwania egzaminu- 150 minut

Część praktyczna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 8.15

 • Na etap praktyczny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości, dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje unieważnieniem egzaminu).

Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej


 

UCZESTNICY KKZ M.39 nabór LUTY grupa A

 • Informacja dotycząca egzaminu wewnętrznego

Informuję, że ze względów technicznych niemożliwe jest zamieszczenie na platformie moodle wyników z egzaminu wewnętrznego za co bardzo Panów PRZEPRASZAM. Wyniki udostępniamy w sekretariacie placówki.

Wyniki zostaną zamieszczone na platformie moodle 16 września 2014r.

Informuję, że wyznaczono drugi termin egzaminu wewnętrznego. Egzamin wewnętrzny dla osób, które nie przystąpiły do niego w pierwszym terminie (30 sierpnia) lub nie uzyskały pozytywnego wyniku odbędzie się 27 września o godz. 9.30 w budynku AdActa w Żorach.

 


UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A3,B3

 • Informacja dotycząca HARMONOGRAMU zamieszczonego w plikach do pobrania

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi egzaminu EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH informuję, że :

Termin egzaminu w HARMONOGRAMIE uległ zmianie - egzamin odbędzie się tak, jak go zaplanowano w PLANIE ZAJĘĆ, czyli w dniu 20 września. Do egzaminu EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH, w skład którego wchodzą egzaminy z trzech różnych przedmiotów: Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych, wydobywanie kopalin, wentylacja i klimatyzacja podziemnych wyrobisk górniczych przystępują osoby, które we wcześniejszych terminach do tych egzaminów nie przystępowały lub takie osoby, które z wyżej wymienionych przedmiotów nie uzyskały pozytywnych wyników.

Osoba, która nie przystąpiła do egzaminów z trzech przedmiotów zobowiązana jest do uczestnictwa w trzech testach egzaminacyjnych.

 • Informacja dotycząca zajęć w sztolni

Informuję, że zajęcia odbędą się 13 września w sobotę (oczywiście 13 września to sobota, a nie niedziela)

Informuję, że na zajęcia, które zaplanowane są do realizacji w sztolni  od dnia 13 września należy zabrać ze sobą ubranie robocze.

   

36KKZ/Ż/2014 AKTUALNOŚCI 05 września

Wpisany przez Emilia Dzienniak Czwartek, 04 Wrzesień 2014 20:43

UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A2, B2

SESJA EGZAMINACYJNA SIERPIEŃ- PAŹDZIERNIK- EGZAMIN PAŃSTWOWY

 • CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU- 8 WRZEŚNIA 2014r. (poniedziałek) godz. 10.00

czas trwania egzaminu 60 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju ul. B. Czecha 20a. Proszę zapoznać się z trasą dojazdu do szkoły. Na egzamin należy zgłosić się o godz. 9.00.

 • Na etap pisemny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości , dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu).

Osoby, które spóźnią się na egzamin nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną!


UCZESTNICY KKZ M.36- grupy C, C2

SESJA EGZAMINACYJNA SIERPIEŃ- PAŹDZIERNIK- EGZAMIN PAŃSTWOWY

 • Informacja dotycząca dodatkowych zajęć przed egzaminem

Informuję, że w dniu 05 września 2014r. o godz. 16.00 w budynku Adacta ul. Węglowa 11 w Żorach rozpoczną się zajęcia powtórkowe (rozwiązywanie testów) przed egzaminem.

 • Informacja dotycząca EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU- odbędzie się 8 WRZEŚNIA 2014r. (poniedziałek) godz. 12.00

czas trwania egzaminu -60 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych ul. Wielkopolska 20 w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 11.15.

 • Na etap pisemny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu).

Osoby, które spóźnią się na egzamin nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną!

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU (dokumentacja)- odbędzie się 9 PAŹDZIERNIKA 2014r. godz. 13.00

czas trwania egzaminu- 150 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 12.15

 • Na etap praktyczny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości , dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu).

Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej


 

UCZESTNICY KKZ M.39 nabór LUTY grupa A

 • Informacja dotycząca egzaminu wewnętrznego

Informuję, że ze względów technicznych niemożliwe jest zamieszczenie na platformie moodle wyników z egzaminu wewnętrznego za co bardzo Panów PRZEPRASZAM. Wyniki udostępniamy w sekretariacie placówki.

Informuję, że wyznaczono drugi termin egzaminu wewnętrznego. Egzamin wewnętrzny dla osób, które nie przystąpiły do niego w pierwszym terminie (30 sierpnia) lub nie uzyskały pozytywnego wyniku odbędzie się 27 września o godz. 9.30 w budynku AdActa w Żorach.

 • Informacja dotycząca składania DEKLARACJI udziału w Egzaminie Państwowym

Przypominam, że zgodnie z komunikatem Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie 

osoby, które chcą przystąpić do sesji egzaminacyjnej STYCZEŃ-LUTY 2015 zobowiązane są do złożenia do OKE w Jaworznie DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE na cztery miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji czyli do 7 września 2015r.

W związku z powyższym Panowie, którzy do dnia 4 września nie dostarczą do placówki DEKLARACJI zobowiązani są do przesłania jej do OKE w Jaworznie osobiście.

 


 

UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A3,B3

 • Informacja dotycząca złożenia DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Przypominam, że z godnie z obowiązującymi procedurami  aby wziąć udział w egzaminie w najbliższej sesji, czyli w sesji STYCZEŃ-LUTY 2015 należy złożyć (na cztery miesiące przed ogłoszonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej terminem sesji egzaminacyjnej) w OKE DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.

Deklaracje wypełnialiście Panowie na zajęciach w dniu 30 sierpnia.

WAŻNE!

 • Osoby, które do dnia 4 września nie złożyły deklaracji w sekretariacie placówki będą musiały osobiście dostarczyć ją do OKE w Jaworznie.  Deklaracja dostępna jest w plikach do pobrania

 • Osoby, które w terminie nie złożą deklaracji nie będą mogły wziąć udziału w sesji egzaminacyjnej STYCZEŃ-LUTY 2015 lecz po złożeniu następnej DEKLARACJI w kolejnej sesji egzaminacyjnej czyli w sesji MAJ - LIPIEC 2015.

 

 • Informacja dotycząca zajęć praktycznych w sztolni

Informuję, że zajęcia odbędą się 13 września w sobotę (oczywiście 13 września to sobota, a nie niedziela)

Informuję, że na zajęcia, które zaplanowane są do realizacji w sztolni  od dnia 13 września należy zabrać ze sobą ubranie robocze.

   

35KKZ/Z/2014 AKTUALNOŚCI 28 SIERPNIA

Wpisany przez Emilia Dzienniak Środa, 20 Sierpień 2014 02:24

ABSOLWENCI KKZ- UCZESTNICY EGZAMINU PAŃSTWOWEGO SESJI MAJ-LIPIEC

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Informuję, że wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja MAJ-LIPIEC 2014) zostaną udostępnione  w serwisie. Serwis zostanie udostępniony zainteresowanym w dniu 29 sierpnia 2014 r  o godz. 10:00.
Do zalogowania niezbędne są nr PESEL oraz hasło. Hasła otrzymaliście Panowie przed wejściem na salę egzaminacyjną w dniu 16 czerwca br. Osoby, które z różnych powodów nie posiadają haseł do serwisu mogą je odebrać w sekretariacie placówki. UWAGA! Ze względu na ochronę danych hasło należy odebrać osobiście.


 

WYNIKI

 • Aby zalogować się w serwisie należy:

-zalogować się na stronie www.oke.jaworzno.pl

-po lewej stronie w MENU znaleźć zakładkę SERWISY

-kliknąć w zakładkę Egzamin zawodowy-wyniki

Zdający zdał egzamin jeśli:

- z części pisemnej uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

- z części praktycznej uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania


 

ŚWIADECTWA

W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 • Wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie można odbierać również osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4

od dnia 29 sierpnia 2014 r.

29 sierpnia (piątek) i 1 września (poniedziałek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.00 – 16.00.

Od 2 września wyniki i świadectwa będą codziennie
(od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30-15.30.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pocztą przesyłką poleconą pod wskazany adres.

 


 

DYPLOMY

Osoba, która zdała egzamin oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (w przypadku M.11 należy posiadać świadectwo ukończenia co najmniej szkoły zawodowej), otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

 • Aby otrzymać DYPLOM należy wystąpić do OKE w Jaworznie z wnioskiem. Wszelkie informacje dotyczące procedur wydania DYPLOMU oraz wypełnienia i pobrania wniosku znajdziecie Panowie na stronie

http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=345&catid=80

Proszę pamiętać, że do wniosku należy dołączyć oryginał świadectwa szkolnego (świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej).

 


 

POPRAWKI

W przypadku braku zaliczenia egzaminu z części pisemnej lub praktycznej należy wypełnić ponownie DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU  i w terminie do 8 września dostarczyć ją do OKE w Jaworznie.

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

ul. Mickiewicz 4

43-600 Jaworzno


 

Absolwentów zainteresowanych zdobyciem tytułu technika górnictwa podziemnego informuję, że w lipcu rozpoczął się kurs M.39. Można jeszcze dołączyć do grupy. Panowie, którzy dołączą do grupy wezmą udział w sesji egzaminacyjnej już w STYCZNIU. Plan zajęć znajdziecie Panowie w zakładce pliki do pobrania w zakładce KKZ_M39_VII_2014_T2.

Osoby zainteresowane ZAPRASZAMY na zajęcia w sobotę 30 sierpnia. W tym dniu zajęcia rozpoczną się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wielkopolska 20. Kolejne zajęcia odbywać się będą w AdActa w Żorach. 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

kwalifikacja M.39 -NOWA EDYCJA-grupa T2

Osoby zainteresowane przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej już w STYCZNIU ZAPRASZAMY NA KURS!

Informuję, że w dniu 6 lipca rozpoczęliśmy zajęcia na KKZ. M39. Kolejne zajęcia z przedmiotu ZAGROŻENIA NATURALNE W GÓRNICTWIE odbędą się 30 sierpnia 2014r. w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wielkopolska 20 i rozpoczną się o godz. 8.30. Plan zajęć na cały kurs został zamieszczony na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania ------> KKZ_M.39_VII_2014_T2.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w kwalifikacyjnym kursie zawodowym kwalifikacji M.39 (Technik Górnictwa Podziemnego) i  przystąpieniem do PAŃSTWOWEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO już w najbliższej sesji tzn. w sesji STYCZŃ-LUTY zachęcam do dołączenie do grupy T2 i udziału w zaplanowanych już zajęciach.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z komunikatem Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie 

osoby, które chcą przystąpić do sesji egzaminacyjnej STYCZEŃ-LUTY 2015 zobowiązane są do złożenia do OKE w Jaworznie DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE na cztery miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji czyli do 7 września 2015r.

W związku z powyższym na zajęciach w dniu 30 sierpnia otrzymacie Panowie do wypełnienia druk DEKLARACJI. Deklaracja zostanie przez nas przesłana do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Osoby, które z różnych powodów nie wezmą udziału w tym dniu w zajęciach proszę o złożenie DEKLARACJI w sekretariacie placówki do dnia 1 września. Panowie, którzy do dnia 1 września nie dostarczą do placówki DEKLARACJI zobowiązani są do przesłania jej do OKE w Jaworznie osobiście.

 


 

UCZESTNICY KKZ M.36- grupy C, C2 uczestnicy EGZAMINU PAŃSTWOWEGO w sesji SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK

 • Informacja dotycząca dodatkowych zajęć przed egzaminem

Informuję, że w dniu 05 września 2014r. o godz. 16.00 w budynku Adacta ul. Węglowa 11 w Żorach rozpoczną się zajęcia powtórkowe (rozwiązywanie testów) przed egzaminem.

 • Informacja dotycząca EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU- odbędzie się 8 WRZEŚNIA 2014r. godz. 12.00

czas trwania egzaminu -60 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 11.15. Szczegóły dotyczące egzaminu zostaną podane w specjalnym KOMUNIKACIE.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU (dokumentacja)- odbędzie się 9 PAŹDZIERNIKA 2014r. godz. 13.00

czas trwania egzaminu- 150 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 12.15

Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej


 

UCZESTNICY KKZ M.39 nabór LUTY grupa A

 • Informacja dotycząca egzaminu wewnętrznego

Informuję, że egzamin wewnętrzny odbędzie się w dniu 30 sierpnia o godz. 11.30 w budynku Ad Acta ul. Węglowa 11.

UWAGA! Do egzaminu przystępują osoby, które uregulowały opłatę za czesne.

 • Informacja dotycząca składania DEKLARACJI udziału w Egzaminie Państwowym

Przypominam, że zgodnie z komunikatem Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie 

osoby, które chcą przystąpić do sesji egzaminacyjnej STYCZEŃ-LUTY 2015 zobowiązane są do złożenia do OKE w Jaworznie DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE na cztery miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji czyli do 7 września 2015r.

W związku z powyższym 30 sierpnia po egzaminie wewnętrznym otrzymacie Panowie do wypełnienia druk DEKLARACJI. Deklaracja zostanie przez nas przesłana do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Osoby, które z różnych powodów nie wezmą udziału w tym dniu w zajęciach proszę o złożenie DEKLARACJI w sekretariacie placówki do dnia 1 września. Panowie, którzy do dnia 1 września nie dostarczą do placówki DEKLARACJI zobowiązani są do przesłania jej do OKE w Jaworznie osobiście.


 

UCZESTNICY KKZ M. 11 grupy A2, B2

 • Dodatkowy termin egzaminu wewnętrznego

Przypominam, że dla osób, które nie wzięły udziału w egzaminie wewnętrznym, a tym samym nie ukończyły kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wyznaczono dodatkowy ostateczny termin.

Egzamin wewnętrzny odbędzie się w dniu 30 sierpnia o godz. 11.30  w budynku Ad Acta.

Osoby zainteresowane ukończeniem kursu proszę o przybycie w tym dniu na egzamin. Panowie, którzy otrzymają pozytywne wyniki z egzaminu wewnętrznego będą mogli przystąpić do PAŃSTWOWEGO EGZAMINU w sesji STYCZEŃ-LUTY 2015 jednak warunkiem przystąpienia do tej sesji będzie złożenie w terminie w OKE wypełnionej DEKLARACJI.

Deklaracja zostanie udostępniona w dniu egzaminu.

 


 

UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A3,B3

 • Informacja dotycząca planu zajęć

Informuję, że w zakładce pliki do pobrania zamieszczony został aktualny plan zajęć. Przypominam, że plan zajęć może ulec zmianie , dlatego proszę o sprawdzanie aktualności na naszej stronie przed każdym zjazdem.

 • Informacja dotycząca złożenia DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Przypominam, że z godnie z obowiązującymi procedurami  aby wziąć udział w egzaminie w najbliższej sesji, czyli w sesji STYCZEŃ-LUTY 2015 należy złożyć (na cztery miesiące przed ogłoszonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej terminem sesji egzaminacyjnej) w OKE DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.

W związku z tym osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do PAŃSTWOWEGO EGZAMINU w sesji STYCZEŃ-LUTY, na najbliższych zajęciach otrzymają do wypełnienia DEKLARACJĘ, o której mowa.

Osoby, które z różnych powodów nie wezmą udziału w zajęciach proszę o dostarczenie wypełnionej deklaracji do sekretariatu placówki w Żorach (budynek ZS nr 6) lub do sekretariatu sztolni w Żorach-Roju ul. Węglowa 11 w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 1 września.

Sekretariat placówki czynny będzie w Żorach w dniach 26-29 sierpnia od godz. od 8.30 do 14.30

oraz w Żorach-Roju w dniach 18-22 sierpnia  od godz. 8.30 do 15.00 (ze względu na trwający sezon urlopowy i rozpoczynającą się sesję egzaminacyjną)

WAŻNE!

 • Osoby, które nie złożą deklaracji do dnia 1 września będą musiały osobiście dostarczyć ją do OKE w Jaworznie.  Deklaracja będzie dostępna w plikach do pobrania od dnia 14 sierpnia.

 • Osoby, które w terminie nie złożą deklaracji nie będą mogły wziąć udziału w sesji egzaminacyjnej STYCZEŃ-LUTY 2015 lecz po złożeniu następnej DEKLARACJI w kolejnej sesji egzaminacyjnej czyli w sesji MAJ - LIPIEC 2015.

 


 

UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A4

 • Informacja dotycząca planu zajęć

Informuję, że w zakładce pliki do pobrania zamieszczony został aktualny plan zajęć. Przypominam, że plan zajęć może ulec zmianie , dlatego proszę o sprawdzanie aktualności na naszej stronie przed każdym zjazdem.

   

34/Ż/KKZ/2014 AKTUALNOŚCI 14 sierpnia

Wpisany przez Emilia Dzienniak Poniedziałek, 11 Sierpień 2014 15:23

ABSOLWENCI KKZ, UCZESTNICY EGZAMINU PAŃSTWOWEGO W SESJI MAJ-LIPIEC

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU

Poniżej przedstawiam treści komunikatów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 13 sierpnia:

 • "Osoby, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

na podstawie ukończenia kursów kwalifikacyjnych mogą odebrać wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 od dnia 29 sierpnia 2014 r.

29 sierpnia (piątek) i 1 września (poniedziałek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.00 – 16.00.

Od 2 września wyniki i świadectwa będą wydawane codziennie
(od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30-15.30.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pocztą przesyłką poleconą pod wskazany adres.

Osobom, które chcą przystąpić do sesji egzaminacyjnej STYCZEŃ-LUTY 2015 przypominam, że zobowiązane są do złożenia do OKE w Jaworznie DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE oraz ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU na cztery miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji czyli do 7 września 2015r.

W związku z tym poniżej przedstawiam treść kolejnego komunikatu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

 • Terminy i miejsca składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego na sesję styczniową 2015 roku.

NOWY EGZAMIN (Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)

1. Uczeń/słuchacz                                                - dyrektorowi szkoły do której uczęszcza
2. Absolwent szkoły                                             - dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem ukończenia szkoły
3. Kursant kwalifikacyjnego kursu zawodowego – za pośrednictwem organizatora kursu dyrektorowi OKE
4. Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego – dyrektorowi OKE wraz z zaświadczeniem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Termin składania deklaracji upływa 8 września 2014 roku.

Druk można pobrać ze strony OKE w Jaworznie. 

UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A2,B2

 • Informacja dotycząca dodatkowych zajęć praktycznych

Informuję, że na zajęcia praktyczne (dodatkowe) w sztolni zostaliście Panowie podzieleni na dwie grupy (jest to alfabetyczny podział).

Podział na grupy obowiązuje tylko w dniach 13 i 14 sierpnia. Zajęcia dla pierwszej grupy odbędą się w dniu 13 sierpnia i rozpoczną się o godz. 16.00. Zajęcia dla drugiej grupy odbędą się 14 sierpnia i rozpoczną się o godz. 16.00.

Adres zajęć: Żory-Rój, ul. Węglowa 11 (budynek, w którym mieści się ośrodek szkoleniowy Ad-Acta). Na zajęcia proszę zabrać ze sobą ubranie i obuwie robocze.

 • Dodatkowy termin egzaminu wewnętrznego

Informuję, że dla osób, które nie wzięły udziału w egzaminie wewnętrznym, a tym samym nie ukończyły kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wyznaczono dodatkowy ostateczny termin.

Egzamin wewnętrzny odbędzie się w dniu 30 sierpnia w budynku Ad Acta. Szczegóły dotyczące egzaminu zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Osoby zainteresowane ukończeniem kursu proszę o przybycie w tym dniu na egzamin. Panowie, którzy otrzymają pozytywne wyniki z egzaminu wewnętrznego będą mogli przystąpić do PAŃSTWOWEGO EGZAMINU w sesji STYCZEŃ-LUTY 2015 jednak warunkiem przystąpienia do tej sesji będzie złożenie w terminie w OKE wypełnionej DEKLARACJI.

Deklaracja zostanie udostępniona w dniu egzaminu.


UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A3,B3

 • Informacja dotycząca zajęć

Informuję, że najbliższe zajęcia odbędą się w dniu 30 sierpnia. Szczegółowy plan zostanie zamieszczony w plikach do pobrania do dnia 19 sierpnia 2014r.

 • Informacja dotycząca złożenia DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Przypominam, że z godnie z obowiązującymi procedurami  aby wziąć udział w egzaminie w najbliższej sesji, czyli w sesji STYCZEŃ-LUTY 2015 należy złożyć (na cztery miesiące przed ogłoszonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej terminem sesji egzaminacyjnej) w OKE DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.

W związku z tym osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do PAŃSTWOWEGO EGZAMINU w sesji STYCZEŃ-LUTY, na najbliższych zajęciach otrzymają do wypełnienia DEKLARACJĘ, o której mowa.

Osoby, które z różnych powodów nie wezmą udziału w zajęciach proszę o dostarczenie wypełnionej deklaracji do sekretariatu placówki w Żorach (budynek ZS nr 6) lub do sekretariatu sztolni w Żorach-Roju ul. Węglowa 11 w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 1 września.

Sekretariat placówki czynny będzie w Żorach w dniach 26-29 sierpnia od godz. od 8.30 do 14.30

oraz w Żorach-Roju w dniach 18-22 sierpnia  od godz. 8.30 do 15.00 (ze względu na trwający sezon urlopowy i rozpoczynającą się sesję egzaminacyjną)

WAŻNE!

 • Osoby, które nie złożą deklaracji do dnia 1 września będą musiały osobiście dostarczyć ją do OKE w Jaworznie.  Deklaracja będzie dostępna w plikach do pobrania od dnia 14 sierpnia.
 • Osoby, które w terminie nie złożą deklaracji nie będą mogły wziąć udziału w sesji egzaminacyjnej STYCZEŃ-LUTY 2015 lecz po złożeniu następnej DEKLARACJI w kolejnej sesji egzaminacyjnej czyli w sesji MAJ - LIPIEC 2015.


UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A4

 • Informacja dotycząca zajęć

Informuję, że najbliższe zajęcia odbędą się w dniu 30 i 31 sierpnia. Szczegółowy plan zostanie zamieszczony w plikach do pobrania do dnia 19 sierpnia 2014r.

   

33/Ż/KKZ Opłata egzaminacyjna-nr rachunku.

Wpisany przez Administrator Czwartek, 07 Sierpień 2014 08:39

Szanowni słuchacze,

w związku ze zbliżającym się terminem sesji egzaminacyjnej, przypominamy, że należy dokonać opłaty egzaminacyjnej (w kwocie 100,00 zł) bezpośrednio na rachunek Ośrodka Egzaminacyjnego tj. f-my Carbon-Silesia sp. z o.o. Sp.k. 44-240 Żory ul. Węglowa 11, na 7 dni przed wyznaczoną datą części praktycznej egzaminu zawodowego.

Nr rachunku: 70 1050 1403 1000 0090 3032 9685

UWAGA: w tytule wpłaty proszę podać nazwisko i imię osoby zdającej oraz dla pełnej identyfikacji 3 ostatnie cyfry numeru PESEL.

Opłaty egzaminacyjnej można dokonać również w dniu egzaminu.

   

Strona 2 z 13