KKZ Żory

37KKZ/Ż/2014 AKTUALNOŚCI 12 WRZEŚNIA

Wpisany przez Emilia Dzienniak Piątek, 12 Wrzesień 2014 07:56

  

Informuję, że SEKRETARIAT PLACÓWKI nie będzie czynny w dniach 15 i 16 września.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.


  

NABÓR NA M.39-TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

Informujemy, że trwa nabór na kurs M.39, który rozpocznie swoje zajęcia 20 września 2014r.

Osoby, które chcą wziąć udział w wyżej wymienionym kursie proszone są o wysłanie zgłoszenia on-line z naszej strony lub wypełnienie PODANIA w sekretariacie, a następnie podpisanie umowy.

Osoby, które złożyły już PODANIA proszę o zgłoszenie się do sekretariatu placówki w dniach 17-20 września celem podpisania umowy.

 


 

UCZESTNICY KKZ M.36- grupy C, C2

SESJA EGZAMINACYJNA SIERPIEŃ- PAŹDZIERNIK- EGZAMIN PAŃSTWOWY

 • Informacja dotycząca EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU (dokumentacja)- odbędzie się 9 PAŹDZIERNIKA 2014r. godz. 13.00

czas trwania egzaminu- 150 minut

Część praktyczna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 12.15

 • Na etap praktyczny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości, dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu).

Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej


UCZESTNICY KKZ M.35

SESJA EGZAMINACYJNA SIERPIEŃ- PAŹDZIERNIK- EGZAMIN PAŃSTWOWY

 • Informacja dotycząca EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU (dokumentacja)- odbędzie się 9 PAŹDZIERNIKA 2014r. godz. 9.00

czas trwania egzaminu- 150 minut

Część praktyczna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 8.15

 • Na etap praktyczny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości, dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje unieważnieniem egzaminu).

Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej


 

UCZESTNICY KKZ M.39 nabór LUTY grupa A

 • Informacja dotycząca egzaminu wewnętrznego

Informuję, że ze względów technicznych niemożliwe jest zamieszczenie na platformie moodle wyników z egzaminu wewnętrznego za co bardzo Panów PRZEPRASZAM. Wyniki udostępniamy w sekretariacie placówki.

Wyniki zostaną zamieszczone na platformie moodle 16 września 2014r.

Informuję, że wyznaczono drugi termin egzaminu wewnętrznego. Egzamin wewnętrzny dla osób, które nie przystąpiły do niego w pierwszym terminie (30 sierpnia) lub nie uzyskały pozytywnego wyniku odbędzie się 27 września o godz. 9.30 w budynku AdActa w Żorach.

 


UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A3,B3

 • Informacja dotycząca HARMONOGRAMU zamieszczonego w plikach do pobrania

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi egzaminu EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH informuję, że :

Termin egzaminu w HARMONOGRAMIE uległ zmianie - egzamin odbędzie się tak, jak go zaplanowano w PLANIE ZAJĘĆ, czyli w dniu 20 września. Do egzaminu EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH, w skład którego wchodzą egzaminy z trzech różnych przedmiotów: Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych, wydobywanie kopalin, wentylacja i klimatyzacja podziemnych wyrobisk górniczych przystępują osoby, które we wcześniejszych terminach do tych egzaminów nie przystępowały lub takie osoby, które z wyżej wymienionych przedmiotów nie uzyskały pozytywnych wyników.

Osoba, która nie przystąpiła do egzaminów z trzech przedmiotów zobowiązana jest do uczestnictwa w trzech testach egzaminacyjnych.

 • Informacja dotycząca zajęć w sztolni

Informuję, że zajęcia odbędą się 13 września w sobotę (oczywiście 13 września to sobota, a nie niedziela)

Informuję, że na zajęcia, które zaplanowane są do realizacji w sztolni  od dnia 13 września należy zabrać ze sobą ubranie robocze.

 

36KKZ/Ż/2014 AKTUALNOŚCI 05 września

Wpisany przez Emilia Dzienniak Czwartek, 04 Wrzesień 2014 20:43

UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A2, B2

SESJA EGZAMINACYJNA SIERPIEŃ- PAŹDZIERNIK- EGZAMIN PAŃSTWOWY

 • CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU- 8 WRZEŚNIA 2014r. (poniedziałek) godz. 10.00

czas trwania egzaminu 60 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju ul. B. Czecha 20a. Proszę zapoznać się z trasą dojazdu do szkoły. Na egzamin należy zgłosić się o godz. 9.00.

 • Na etap pisemny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości , dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu).

Osoby, które spóźnią się na egzamin nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną!


UCZESTNICY KKZ M.36- grupy C, C2

SESJA EGZAMINACYJNA SIERPIEŃ- PAŹDZIERNIK- EGZAMIN PAŃSTWOWY

 • Informacja dotycząca dodatkowych zajęć przed egzaminem

Informuję, że w dniu 05 września 2014r. o godz. 16.00 w budynku Adacta ul. Węglowa 11 w Żorach rozpoczną się zajęcia powtórkowe (rozwiązywanie testów) przed egzaminem.

 • Informacja dotycząca EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU- odbędzie się 8 WRZEŚNIA 2014r. (poniedziałek) godz. 12.00

czas trwania egzaminu -60 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych ul. Wielkopolska 20 w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 11.15.

 • Na etap pisemny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu).

Osoby, które spóźnią się na egzamin nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną!

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU (dokumentacja)- odbędzie się 9 PAŹDZIERNIKA 2014r. godz. 13.00

czas trwania egzaminu- 150 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 12.15

 • Na etap praktyczny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości , dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu).

Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej


 

UCZESTNICY KKZ M.39 nabór LUTY grupa A

 • Informacja dotycząca egzaminu wewnętrznego

Informuję, że ze względów technicznych niemożliwe jest zamieszczenie na platformie moodle wyników z egzaminu wewnętrznego za co bardzo Panów PRZEPRASZAM. Wyniki udostępniamy w sekretariacie placówki.

Informuję, że wyznaczono drugi termin egzaminu wewnętrznego. Egzamin wewnętrzny dla osób, które nie przystąpiły do niego w pierwszym terminie (30 sierpnia) lub nie uzyskały pozytywnego wyniku odbędzie się 27 września o godz. 9.30 w budynku AdActa w Żorach.

 • Informacja dotycząca składania DEKLARACJI udziału w Egzaminie Państwowym

Przypominam, że zgodnie z komunikatem Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie 

osoby, które chcą przystąpić do sesji egzaminacyjnej STYCZEŃ-LUTY 2015 zobowiązane są do złożenia do OKE w Jaworznie DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE na cztery miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji czyli do 7 września 2015r.

W związku z powyższym Panowie, którzy do dnia 4 września nie dostarczą do placówki DEKLARACJI zobowiązani są do przesłania jej do OKE w Jaworznie osobiście.

 


 

UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A3,B3

 • Informacja dotycząca złożenia DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Przypominam, że z godnie z obowiązującymi procedurami  aby wziąć udział w egzaminie w najbliższej sesji, czyli w sesji STYCZEŃ-LUTY 2015 należy złożyć (na cztery miesiące przed ogłoszonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej terminem sesji egzaminacyjnej) w OKE DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.

Deklaracje wypełnialiście Panowie na zajęciach w dniu 30 sierpnia.

WAŻNE!

 • Osoby, które do dnia 4 września nie złożyły deklaracji w sekretariacie placówki będą musiały osobiście dostarczyć ją do OKE w Jaworznie.  Deklaracja dostępna jest w plikach do pobrania

 • Osoby, które w terminie nie złożą deklaracji nie będą mogły wziąć udziału w sesji egzaminacyjnej STYCZEŃ-LUTY 2015 lecz po złożeniu następnej DEKLARACJI w kolejnej sesji egzaminacyjnej czyli w sesji MAJ - LIPIEC 2015.

 

 • Informacja dotycząca zajęć praktycznych w sztolni

Informuję, że zajęcia odbędą się 13 września w sobotę (oczywiście 13 września to sobota, a nie niedziela)

Informuję, że na zajęcia, które zaplanowane są do realizacji w sztolni  od dnia 13 września należy zabrać ze sobą ubranie robocze.

   

35KKZ/Z/2014 AKTUALNOŚCI 28 SIERPNIA

Wpisany przez Emilia Dzienniak Środa, 20 Sierpień 2014 02:24

ABSOLWENCI KKZ- UCZESTNICY EGZAMINU PAŃSTWOWEGO SESJI MAJ-LIPIEC

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Informuję, że wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja MAJ-LIPIEC 2014) zostaną udostępnione  w serwisie. Serwis zostanie udostępniony zainteresowanym w dniu 29 sierpnia 2014 r  o godz. 10:00.
Do zalogowania niezbędne są nr PESEL oraz hasło. Hasła otrzymaliście Panowie przed wejściem na salę egzaminacyjną w dniu 16 czerwca br. Osoby, które z różnych powodów nie posiadają haseł do serwisu mogą je odebrać w sekretariacie placówki. UWAGA! Ze względu na ochronę danych hasło należy odebrać osobiście.


 

WYNIKI

 • Aby zalogować się w serwisie należy:

-zalogować się na stronie www.oke.jaworzno.pl

-po lewej stronie w MENU znaleźć zakładkę SERWISY

-kliknąć w zakładkę Egzamin zawodowy-wyniki

Zdający zdał egzamin jeśli:

- z części pisemnej uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

- z części praktycznej uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania


 

ŚWIADECTWA

W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 • Wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie można odbierać również osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4

od dnia 29 sierpnia 2014 r.

29 sierpnia (piątek) i 1 września (poniedziałek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.00 – 16.00.

Od 2 września wyniki i świadectwa będą codziennie
(od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30-15.30.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pocztą przesyłką poleconą pod wskazany adres.

 


 

DYPLOMY

Osoba, która zdała egzamin oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (w przypadku M.11 należy posiadać świadectwo ukończenia co najmniej szkoły zawodowej), otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

 • Aby otrzymać DYPLOM należy wystąpić do OKE w Jaworznie z wnioskiem. Wszelkie informacje dotyczące procedur wydania DYPLOMU oraz wypełnienia i pobrania wniosku znajdziecie Panowie na stronie

http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=345&catid=80

Proszę pamiętać, że do wniosku należy dołączyć oryginał świadectwa szkolnego (świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej).

 


 

POPRAWKI

W przypadku braku zaliczenia egzaminu z części pisemnej lub praktycznej należy wypełnić ponownie DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU  i w terminie do 8 września dostarczyć ją do OKE w Jaworznie.

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

ul. Mickiewicz 4

43-600 Jaworzno


 

Absolwentów zainteresowanych zdobyciem tytułu technika górnictwa podziemnego informuję, że w lipcu rozpoczął się kurs M.39. Można jeszcze dołączyć do grupy. Panowie, którzy dołączą do grupy wezmą udział w sesji egzaminacyjnej już w STYCZNIU. Plan zajęć znajdziecie Panowie w zakładce pliki do pobrania w zakładce KKZ_M39_VII_2014_T2.

Osoby zainteresowane ZAPRASZAMY na zajęcia w sobotę 30 sierpnia. W tym dniu zajęcia rozpoczną się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wielkopolska 20. Kolejne zajęcia odbywać się będą w AdActa w Żorach. 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

kwalifikacja M.39 -NOWA EDYCJA-grupa T2

Osoby zainteresowane przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej już w STYCZNIU ZAPRASZAMY NA KURS!

Informuję, że w dniu 6 lipca rozpoczęliśmy zajęcia na KKZ. M39. Kolejne zajęcia z przedmiotu ZAGROŻENIA NATURALNE W GÓRNICTWIE odbędą się 30 sierpnia 2014r. w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wielkopolska 20 i rozpoczną się o godz. 8.30. Plan zajęć na cały kurs został zamieszczony na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania ------> KKZ_M.39_VII_2014_T2.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w kwalifikacyjnym kursie zawodowym kwalifikacji M.39 (Technik Górnictwa Podziemnego) i  przystąpieniem do PAŃSTWOWEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO już w najbliższej sesji tzn. w sesji STYCZŃ-LUTY zachęcam do dołączenie do grupy T2 i udziału w zaplanowanych już zajęciach.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z komunikatem Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie 

osoby, które chcą przystąpić do sesji egzaminacyjnej STYCZEŃ-LUTY 2015 zobowiązane są do złożenia do OKE w Jaworznie DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE na cztery miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji czyli do 7 września 2015r.

W związku z powyższym na zajęciach w dniu 30 sierpnia otrzymacie Panowie do wypełnienia druk DEKLARACJI. Deklaracja zostanie przez nas przesłana do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Osoby, które z różnych powodów nie wezmą udziału w tym dniu w zajęciach proszę o złożenie DEKLARACJI w sekretariacie placówki do dnia 1 września. Panowie, którzy do dnia 1 września nie dostarczą do placówki DEKLARACJI zobowiązani są do przesłania jej do OKE w Jaworznie osobiście.

 


 

UCZESTNICY KKZ M.36- grupy C, C2 uczestnicy EGZAMINU PAŃSTWOWEGO w sesji SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK

 • Informacja dotycząca dodatkowych zajęć przed egzaminem

Informuję, że w dniu 05 września 2014r. o godz. 16.00 w budynku Adacta ul. Węglowa 11 w Żorach rozpoczną się zajęcia powtórkowe (rozwiązywanie testów) przed egzaminem.

 • Informacja dotycząca EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU- odbędzie się 8 WRZEŚNIA 2014r. godz. 12.00

czas trwania egzaminu -60 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 11.15. Szczegóły dotyczące egzaminu zostaną podane w specjalnym KOMUNIKACIE.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU (dokumentacja)- odbędzie się 9 PAŹDZIERNIKA 2014r. godz. 13.00

czas trwania egzaminu- 150 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 12.15

Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej


 

UCZESTNICY KKZ M.39 nabór LUTY grupa A

 • Informacja dotycząca egzaminu wewnętrznego

Informuję, że egzamin wewnętrzny odbędzie się w dniu 30 sierpnia o godz. 11.30 w budynku Ad Acta ul. Węglowa 11.

UWAGA! Do egzaminu przystępują osoby, które uregulowały opłatę za czesne.

 • Informacja dotycząca składania DEKLARACJI udziału w Egzaminie Państwowym

Przypominam, że zgodnie z komunikatem Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie 

osoby, które chcą przystąpić do sesji egzaminacyjnej STYCZEŃ-LUTY 2015 zobowiązane są do złożenia do OKE w Jaworznie DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE na cztery miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji czyli do 7 września 2015r.

W związku z powyższym 30 sierpnia po egzaminie wewnętrznym otrzymacie Panowie do wypełnienia druk DEKLARACJI. Deklaracja zostanie przez nas przesłana do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Osoby, które z różnych powodów nie wezmą udziału w tym dniu w zajęciach proszę o złożenie DEKLARACJI w sekretariacie placówki do dnia 1 września. Panowie, którzy do dnia 1 września nie dostarczą do placówki DEKLARACJI zobowiązani są do przesłania jej do OKE w Jaworznie osobiście.


 

UCZESTNICY KKZ M. 11 grupy A2, B2

 • Dodatkowy termin egzaminu wewnętrznego

Przypominam, że dla osób, które nie wzięły udziału w egzaminie wewnętrznym, a tym samym nie ukończyły kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wyznaczono dodatkowy ostateczny termin.

Egzamin wewnętrzny odbędzie się w dniu 30 sierpnia o godz. 11.30  w budynku Ad Acta.

Osoby zainteresowane ukończeniem kursu proszę o przybycie w tym dniu na egzamin. Panowie, którzy otrzymają pozytywne wyniki z egzaminu wewnętrznego będą mogli przystąpić do PAŃSTWOWEGO EGZAMINU w sesji STYCZEŃ-LUTY 2015 jednak warunkiem przystąpienia do tej sesji będzie złożenie w terminie w OKE wypełnionej DEKLARACJI.

Deklaracja zostanie udostępniona w dniu egzaminu.

 


 

UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A3,B3

 • Informacja dotycząca planu zajęć

Informuję, że w zakładce pliki do pobrania zamieszczony został aktualny plan zajęć. Przypominam, że plan zajęć może ulec zmianie , dlatego proszę o sprawdzanie aktualności na naszej stronie przed każdym zjazdem.

 • Informacja dotycząca złożenia DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Przypominam, że z godnie z obowiązującymi procedurami  aby wziąć udział w egzaminie w najbliższej sesji, czyli w sesji STYCZEŃ-LUTY 2015 należy złożyć (na cztery miesiące przed ogłoszonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej terminem sesji egzaminacyjnej) w OKE DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.

W związku z tym osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do PAŃSTWOWEGO EGZAMINU w sesji STYCZEŃ-LUTY, na najbliższych zajęciach otrzymają do wypełnienia DEKLARACJĘ, o której mowa.

Osoby, które z różnych powodów nie wezmą udziału w zajęciach proszę o dostarczenie wypełnionej deklaracji do sekretariatu placówki w Żorach (budynek ZS nr 6) lub do sekretariatu sztolni w Żorach-Roju ul. Węglowa 11 w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 1 września.

Sekretariat placówki czynny będzie w Żorach w dniach 26-29 sierpnia od godz. od 8.30 do 14.30

oraz w Żorach-Roju w dniach 18-22 sierpnia  od godz. 8.30 do 15.00 (ze względu na trwający sezon urlopowy i rozpoczynającą się sesję egzaminacyjną)

WAŻNE!

 • Osoby, które nie złożą deklaracji do dnia 1 września będą musiały osobiście dostarczyć ją do OKE w Jaworznie.  Deklaracja będzie dostępna w plikach do pobrania od dnia 14 sierpnia.

 • Osoby, które w terminie nie złożą deklaracji nie będą mogły wziąć udziału w sesji egzaminacyjnej STYCZEŃ-LUTY 2015 lecz po złożeniu następnej DEKLARACJI w kolejnej sesji egzaminacyjnej czyli w sesji MAJ - LIPIEC 2015.

 


 

UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A4

 • Informacja dotycząca planu zajęć

Informuję, że w zakładce pliki do pobrania zamieszczony został aktualny plan zajęć. Przypominam, że plan zajęć może ulec zmianie , dlatego proszę o sprawdzanie aktualności na naszej stronie przed każdym zjazdem.

   

34/Ż/KKZ/2014 AKTUALNOŚCI 14 sierpnia

Wpisany przez Emilia Dzienniak Poniedziałek, 11 Sierpień 2014 15:23

ABSOLWENCI KKZ, UCZESTNICY EGZAMINU PAŃSTWOWEGO W SESJI MAJ-LIPIEC

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU

Poniżej przedstawiam treści komunikatów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 13 sierpnia:

 • "Osoby, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

na podstawie ukończenia kursów kwalifikacyjnych mogą odebrać wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 od dnia 29 sierpnia 2014 r.

29 sierpnia (piątek) i 1 września (poniedziałek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.00 – 16.00.

Od 2 września wyniki i świadectwa będą wydawane codziennie
(od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30-15.30.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pocztą przesyłką poleconą pod wskazany adres.

Osobom, które chcą przystąpić do sesji egzaminacyjnej STYCZEŃ-LUTY 2015 przypominam, że zobowiązane są do złożenia do OKE w Jaworznie DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE oraz ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU na cztery miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji czyli do 7 września 2015r.

W związku z tym poniżej przedstawiam treść kolejnego komunikatu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

 • Terminy i miejsca składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego na sesję styczniową 2015 roku.

NOWY EGZAMIN (Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)

1. Uczeń/słuchacz                                                - dyrektorowi szkoły do której uczęszcza
2. Absolwent szkoły                                             - dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem ukończenia szkoły
3. Kursant kwalifikacyjnego kursu zawodowego – za pośrednictwem organizatora kursu dyrektorowi OKE
4. Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego – dyrektorowi OKE wraz z zaświadczeniem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Termin składania deklaracji upływa 8 września 2014 roku.

Druk można pobrać ze strony OKE w Jaworznie. 

UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A2,B2

 • Informacja dotycząca dodatkowych zajęć praktycznych

Informuję, że na zajęcia praktyczne (dodatkowe) w sztolni zostaliście Panowie podzieleni na dwie grupy (jest to alfabetyczny podział).

Podział na grupy obowiązuje tylko w dniach 13 i 14 sierpnia. Zajęcia dla pierwszej grupy odbędą się w dniu 13 sierpnia i rozpoczną się o godz. 16.00. Zajęcia dla drugiej grupy odbędą się 14 sierpnia i rozpoczną się o godz. 16.00.

Adres zajęć: Żory-Rój, ul. Węglowa 11 (budynek, w którym mieści się ośrodek szkoleniowy Ad-Acta). Na zajęcia proszę zabrać ze sobą ubranie i obuwie robocze.

 • Dodatkowy termin egzaminu wewnętrznego

Informuję, że dla osób, które nie wzięły udziału w egzaminie wewnętrznym, a tym samym nie ukończyły kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wyznaczono dodatkowy ostateczny termin.

Egzamin wewnętrzny odbędzie się w dniu 30 sierpnia w budynku Ad Acta. Szczegóły dotyczące egzaminu zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Osoby zainteresowane ukończeniem kursu proszę o przybycie w tym dniu na egzamin. Panowie, którzy otrzymają pozytywne wyniki z egzaminu wewnętrznego będą mogli przystąpić do PAŃSTWOWEGO EGZAMINU w sesji STYCZEŃ-LUTY 2015 jednak warunkiem przystąpienia do tej sesji będzie złożenie w terminie w OKE wypełnionej DEKLARACJI.

Deklaracja zostanie udostępniona w dniu egzaminu.


UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A3,B3

 • Informacja dotycząca zajęć

Informuję, że najbliższe zajęcia odbędą się w dniu 30 sierpnia. Szczegółowy plan zostanie zamieszczony w plikach do pobrania do dnia 19 sierpnia 2014r.

 • Informacja dotycząca złożenia DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Przypominam, że z godnie z obowiązującymi procedurami  aby wziąć udział w egzaminie w najbliższej sesji, czyli w sesji STYCZEŃ-LUTY 2015 należy złożyć (na cztery miesiące przed ogłoszonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej terminem sesji egzaminacyjnej) w OKE DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.

W związku z tym osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do PAŃSTWOWEGO EGZAMINU w sesji STYCZEŃ-LUTY, na najbliższych zajęciach otrzymają do wypełnienia DEKLARACJĘ, o której mowa.

Osoby, które z różnych powodów nie wezmą udziału w zajęciach proszę o dostarczenie wypełnionej deklaracji do sekretariatu placówki w Żorach (budynek ZS nr 6) lub do sekretariatu sztolni w Żorach-Roju ul. Węglowa 11 w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 1 września.

Sekretariat placówki czynny będzie w Żorach w dniach 26-29 sierpnia od godz. od 8.30 do 14.30

oraz w Żorach-Roju w dniach 18-22 sierpnia  od godz. 8.30 do 15.00 (ze względu na trwający sezon urlopowy i rozpoczynającą się sesję egzaminacyjną)

WAŻNE!

 • Osoby, które nie złożą deklaracji do dnia 1 września będą musiały osobiście dostarczyć ją do OKE w Jaworznie.  Deklaracja będzie dostępna w plikach do pobrania od dnia 14 sierpnia.
 • Osoby, które w terminie nie złożą deklaracji nie będą mogły wziąć udziału w sesji egzaminacyjnej STYCZEŃ-LUTY 2015 lecz po złożeniu następnej DEKLARACJI w kolejnej sesji egzaminacyjnej czyli w sesji MAJ - LIPIEC 2015.


UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A4

 • Informacja dotycząca zajęć

Informuję, że najbliższe zajęcia odbędą się w dniu 30 i 31 sierpnia. Szczegółowy plan zostanie zamieszczony w plikach do pobrania do dnia 19 sierpnia 2014r.

   

33/Ż/KKZ Opłata egzaminacyjna-nr rachunku.

Wpisany przez Administrator Czwartek, 07 Sierpień 2014 08:39

Szanowni słuchacze,

w związku ze zbliżającym się terminem sesji egzaminacyjnej, przypominamy, że należy dokonać opłaty egzaminacyjnej (w kwocie 100,00 zł) bezpośrednio na rachunek Ośrodka Egzaminacyjnego tj. f-my Carbon-Silesia sp. z o.o. Sp.k. 44-240 Żory ul. Węglowa 11, na 7 dni przed wyznaczoną datą części praktycznej egzaminu zawodowego.

Nr rachunku: 70 1050 1403 1000 0090 3032 9685

UWAGA: w tytule wpłaty proszę podać nazwisko i imię osoby zdającej oraz dla pełnej identyfikacji 3 ostatnie cyfry numeru PESEL.

Opłaty egzaminacyjnej można dokonać również w dniu egzaminu.

   

32/Ż/KKZ/2014 AKTUALNOŚCI 16 lipca 2014r. harmonogram części praktycznej egzaminu sesji VIII-X

Wpisany przez Emilia Dzienniak Środa, 02 Lipiec 2014 07:38

 

UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A3, B3 oraz KKZ M.39 grupa A1

Informujemy, że zajęcia w najbliższy weekend tj. 05 i 06 lipca 2014r. odbędą się w salach wykładowych firmy AdActa w Żorach ul. Węglowa 11 wg poniższego harmonogramu:

05 lipca             godz. 8.00       KKZ  M.11   grupa A3

06 lipca             godz. 8.00       KKZ  M.11   grupa B3

05 i 06 lipca      godz. 8.00       KKZ  M.39   grupa A1
ABSOLWENCI KKZ- UCZESTNICY EGZAMINU PAŃSTWOWEGO SESJI MAJ-LIPIEC

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

DYREKTOR OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE ogłosił termin przekazania wyników egzaminu zawodowego po sesji maj- lipiec na dzień 29 sierpnia 2014r. Wyniki będą dostępne po zalogowaniu się do serwisu na stronie internetowej OKE w Jaworznie

 KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

kwalifikacja M.39 -NOWA EDYCJA-  rozpoczęliśmy zajęcia!

Osoby zainteresowane przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej już w STYCZNIU ZAPRASZAMY NA KURS! Ostatnie wolne miejsca!

Informuję, że  6 lipca rozpoczęliśmy zajęcia na KKZ. M39. Kolejne zajęcia z przedmiotu ZAGROŻENIA NATURALNE W GÓRNICTWIE odbędą się 30 sierpnia 2014r. i rozpoczną się o godz. 8.30. Plan zajęć na cały kurs zostanie zamieszczony na stronie internetowej w sierpniu.

W związku z licznymi pytaniami odpowiadam:

Pyt. 1 Jakie należy spełnić kryteria, aby rozpocząć naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym kwalifikacji M.39?

Aby rozpocząć naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym kwalifikacji M.39 należy:

 • ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy kwalifikacji M.11 tzn. uzyskać ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU- zdać egzamin wewnętrzny w placówce. UWAGA! Nie wymaga się, aby osoby rozpoczynające kwalifikacyjny kurs zawodowy kwalifikacji M.39 zdawały egzamin państwowy z kwalifikacji M.11.Przystąpienie do egzaminu i uzyskanie pozytywnego wyniku z kwalifikacji M.11 jest konieczne w późniejszym toku nauki (dotyczy uzyskania TYTUŁU ZAWODOWEGO).

Pyt. 2 Do kogo kierowany jest kwalifikacyjny kurs zawodowy kwalifikacji M.39?

Kurs kierowany jest do osób pełnoletnich, absolwentów wszystkich typów szkół z warunkiem posiadania lub uzupełnienia wykształcenia średniego.

Informuję, że kurs kierowany jest głównie do ABSOLWENTÓW KKZ M.11 (dla grup A1,A2,B1,C1) oraz osób z innych ośrodków kursowych, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji M.39 .

 

Pyt. 3 Jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać tytuł zawodowy TECHNIKA GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

Aby uzyskać tytuł zawodowy TECHNIKA GÓRNICTWA PODZIEMNEGO należy:

 • zdać egzamin z kwalifikacji M.11 przed komisją OKE tzn. uzyskać ŚWIADECTWO UZYSKANIA KWALIFIKACJI z OKE
 • zdać egzamin z kwalifikacji M.39 przed komisją OKE tzn. uzyskać ŚWIADECTWO UZYSKANIA KWALIFIKACJI z OKE
 • przedstawić ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ

PODSUMOWANIE:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego M.39 i zdanie egzaminu przed komisją OKE daje ŚWIADECTWO UZYSKANIA KWALIFIKACJI M.39

Uzyskanie dwóch kwalifikacji (M.11, M.39) i  posiadanie wykształcenia średniego daje tytuł zawodowy TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

Osoby zainteresowane kursem, proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line z naszej strony (formularz dostępny z zakładki Zapisy online - Formularz zapisu na kurs) lub wypełnienie i złożenie formularza w sekretariacie szkoły.

ul. Wielkopolska 20, tel. 32 435 80 84; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

UWAGA! Osoby, które w terminie ukończą kurs będą mogły przystąpić do EGZAMINU PAŃSTWOWEGO w sesji STYCZEŃ-LUTY 2015 

UCZESTNICY KKZ M.11 grupy A2, B2

SESJA EGZAMINACYJNA SIERPIEŃ- PAŹDZIERNIK- dla osób, które otrzymały pozytywne wyniki z egzaminu wewnętrznego i będą przystępować do EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

 • CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU- w terminie 19- 22 SIERPNIA 2014r.

Część praktyczna egzaminu odbywać się będzie w Ośrodku Egzaminacyjnym Carbon Silesia w Żorach
ul. Węglowa 11.
Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Proszę pamiętać o dokonaniu opłaty na konto Carbon Silesia, w terminie do 12 sierpnia 2014r.

WAŻNE! Na egzamin koniecznie należy zabrać ze sobą DOWÓD OSOBISTY oraz ubranie robocze (koszula flanelowa, spodnie, obuwie robocze- buty chroniące stopy przed spadającymi przedmiotami).

Osoby, które spóźnią się na egzamin nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną!

Szczegóły dotyczące harmonogramu tej części egzaminu, zostały zamieszczone w plikach do pobrania. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem oraz monitorowanie naszej strony internetowej.

 • CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU- 8 WRZEŚNIA 2014r. godz. 10.00

czas trwania egzaminu 60 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju ul. B. Czecha 20a. Proszę zapoznać się z trasą dojazdu do szkoły. Na egzamin należy zgłosić się o godz. 9.00.

WAŻNE! Na egzamin proszę zabrać ze sobą DOWÓD OSOBISTY  i 2 długopisy z czarnym tuszem.

Osoby, które spóźnią się na egzamin nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną! 

UCZESTNICY KKZ M.36 grupy C, C2

SESJA EGZAMINACYJNA SIERPIEŃ- PAŹDZIERNIK

 • CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU- 8 WRZEŚNIA 2014r. godz. 12.00

czas trwania egzaminu -60 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 11.15. Szczegóły dotyczące egzaminu zostaną podane w specjalnym KOMUNIKACIE.

 • CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU (dokumentacja)- 9 PAŹDZIERNIKA 2014r. godz. 13.00

czas trwania egzaminu- 150 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 12.15

Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej

   

31/Ż/KKZ/2014 GRUPY A2, B2-EGZAMIN WEWNĘTRZNY

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Środa, 14 Maj 2014 13:28

Szanowni Słuchacze KKZ M11-grupy A2 i B2!

1. W zakładce pliki do pobrania zamieściliśmy listę słuchaczy, którzy zostali dopuszczeni do egzaminu wewnętrznego w sobotę, 17 maja 2014 r. (kliknij tutaj).

2. Przypominamy, że:

 • egzamin ma tylko formę pisemną,
 • egzamin obejmuje całość zagadnień związanych z górnictwem, tzn. tematy z geologii, eksploatacji (drążenie, wydobywanie, wentylacja) oraz zajęć prowadzonych na sztolni,
 • w czerwcu/lipcu zorganizujemy dla chętnych zajęcia przygotowujące do egzaminu państwowego, który odbędzie się w sesji sierpień-październik

UWAGA! Jeśli kogoś nie ma na liście, to znaczy, że nie zaliczył któregoś z przedmiotów (można było to zrobić 27 kwietnia) lub nie uregulował czesnego.

Przypominamy również, że zajęcia na sztolni były obowiązkowe dla wszystkich, co zostało przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Ponadto informował o tym komunikat z dnia 3 stycznia 2014 roku oraz wysyłane do Panów sms-y.

Po dostarczeniu odpowiednich zaświadczeń można było być zwolnionym jedynie z zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego lub w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego.

   

30/Ż/KKZ/2014 SPRAWY BIEŻĄCE-DLA WSZYSTKICH

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Piątek, 09 Maj 2014 12:07

Absolwenci KKZ M11 nabór wrzesień 2012-grupy AG, AP, B!

1. W zakładce pliki do pobraniakliknij tutaj zamieściliśmy harmonogram egzaminu praktycznego otrzymany z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w Jaworznie. Prosimy sprawdzić terminy z datami, które zostały podane w pismach wysłanych do Państwa przez OKE.


Słuchacze KKZ M11 nabór styczeń 2013-grupy A2, B2!

1. Przypominamy, że w sobotę, 17 maja odbędzie się egzamin wewnętrzny z kwalifikacji M11 (początek 8.30). Będziecie Państwo podzieleni na grupy. Dokładny harmonogram egzaminu zostanie podany w następnym komunikacie.

2. Egzamin będzie obejmował materiał z geologii, eksploatacji, maszyn górniczych, wentylacji oraz sztolni.

3. Aby przystąpić do egzaminu należy mieć:

-zaliczone wszystkie przedmioty objęte programem kursu,

-uregulowane czesne za kurs.

4.Informujemy, że-zgodnie z informacjami otrzymanymi z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie-zostaliście Państwo zakwalifikowani do egzaminu Państwowego w sesji sierpień-październik 2014, w której obowiązują następujące terminy:

-część praktyczna-od 18 sierpnia do 17 października 2014 r.,

-część pisemna-8 września.

Organizatorem egzaminu dla absolwentów KKZ jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie. Do Dyrektora OKE składaliście Państwo deklaracje. Dlatego dokładniejsze informacje zostaną Państwu przekazane dopiero po otrzymaniu ich z OKE.


Słuchacze KKZ M11 nabór wrzesień 2013-grupy A3, B3!

1. Przypominamy, że -w związku z udziałem wykładowcy w zajęciach kursu dla egzaminatorów-zajęcia z panem D. Grajnerem zostają przeniesione z 11 maja na 7 czerwca.

Przepraszamy za utrudnienia.


Słuchacze KKZ M11 nabór luty 2014-grupa A4!

1. Przypominamy, że -w związku z wyjazdem służbowym wykładowcy-zajęcia z BHP z niedzieli, 11 maja zostają odwołane. O terminie odrabiania tych zajęć, jak i o dalszym harmonogramie zajęć powiadomimy wkrótce.

Przepraszamy za utrudnienia.


Słuchacze KKZ M39 nabór luty 2014-grupa A!

1. Przypominamy, że w planie zajęć zaszły następujące zmiany:

-zajęcia z 18 maja zostają przeniesione na 24 maja,

-zajęcia z 8 czerwca zostają przeniesione na 25 maja.

Przepraszamy za utrudnienia.


Absolwenci KKZ M35 grupa C2 oraz grupa C-poprawiający egzamin państwowy!

1. Informujemy, że egzamin państwowy z kwalifikacji M35 odbędzie się w następujących terminach:

-etap pisemny- 16 czerwca 2014 r.-Hala Widowiskowo-Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu w Jastrzębiu-Zdroju, aleja Jana Pawła II 6,

-etap praktyczny -17 czerwca 2014 r.-sala wykładowa ośrodka szkoleniowego AD ACTA w Żorach, ul. Węglowa 11.


Słuchacze KKZ M36-grupy C i C2!

1. Przypominamy, że jutro, 10 maja 2014 roku odbędą się zajęcia wyjazdowe na terenie Kopalni Surowców Skalnych WISŁA SA,ul. Gahura w Wiśle.

Zbiórka o godz. 7.45 przed wejściem na kopalnię. Prosimy zaopatrzyć się w ubrania i buty (błoto), które można pobrudzić Uśmiech.

2. Informujemy, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie zakwalifikowała Państwa na egzamin państwowy w sesji sierpień-październik 2014 r.

Egzamin dla kwalifikacji M36 odbędzie się w terminach 8 i 9 września.

 

 

   

29/Ż/KKZ/2014 EGZAMINY PRZEDMIOTOWE-GRUPY A2, B2, A4

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Wtorek, 22 Kwiecień 2014 19:17

Słuchacze KKZ M11 nabór styczeń 2013-grupy A2, B2!

1. Przypominamy, że w niedzielę, 27 kwietnia 2014 r., odbędzie się egzamin z przedmiotu wentylacja i klimatyzacja kopalń. W zakładce pliki do pobrania zamieściliśmy listę obecności wraz z godzinami rozpoczęcia egzaminu dla poszczególnych grup→kliknij tutaj.


2. Słuchaczy, mających jakieś zaległości, informujemy również, że w tym dniu można:

-napisać prace z: eksploatacji podziemnej złóż, maszyn i urządzeń górniczych, geologii,

-napisać prace z przedmiotów, z których nie uzyskaliście Państwo zaliczeń,

-uzupełnić braki.


 

Słuchacze KKZ M11 nabór luty 2014-grupa A4!

Przypominamy, że w niedzielę, 27 kwietnia 2014 r., po zajęciach z prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), ok. 11.30 odbędzie się egzamin z przedmiotu język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ).

   

28/Ż/KKZ/2014 A2, B2-egzamin z wentylacji i klimatyzacji

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Czwartek, 10 Kwiecień 2014 11:19

Słuchacze KKZ M11 nabór styczeń 2013-grupy A2, B2!

1. Przypominamy, że w niedzielę, 27 kwietnia 2014 r., odbędzie się egzamin z przedmiotu wentylacja i klimatyzacja podziemnych wyrobisk górniczych. W zakładce pliki do pobrania zamieściliśmy listę obecności wraz z godzinami rozpoczęcia egzaminu dla poszczególnych grup→kliknij tutaj.

   

27/Ż/KKZ/2014 SPRAWY BIEŻĄCE

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Wtorek, 18 Marzec 2014 19:52

Słuchacze KKZ M11 nabór styczeń 2013-grupy A2, B2!

1. Przypominamy, że w niedzielę, 23 marca, odbędzie się egzamin z przedmiotu maszyny i urządzenia górnicze. W zakładce pliki do pobrania zamieściliśmy listę obecności wraz z godzinami rozpoczęcia egzaminu dla poszczególnych grup→kliknij tutaj.

2. Słuchaczy, którzy nie pisali lub nie zaliczyli egzaminu z geologii, zapraszamy na egzamin w II terminie, w sobotę, 22 marca (będziecie Państwo pisać z razem z grupami A3 i B3).


Słuchacze KKZ M11 nabór wrzesień 2013-grupy A3, B3!

 

1.Przypominamy, że w sobotę, 22 marca, odbędzie się egzamin z przedmiotu geologia.

W zakładce pliki do pobrania zamieściliśmy listę obecności wraz z godzinami rozpoczęcia egzaminu dla poszczególnych grup→kliknij tutaj.

 


   

Strona 2 z 12