KKZ Żory

24/Ż/KKZ TERMINY EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Czwartek, 06 Marzec 2014 14:45

Szanowni Słuchacze!

Informujemy, że-zgodnie z komunikatem Dyrektora OKE- terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (egzaminu państwowego) są następujące:

 • Sesja I

-część praktyczna-od 26 maja do 7 lipca 2014 r.

-część pisemna-16 czerwca,

 • Sesja II

-część praktyczna-od 18 sierpnia do 17 października 2014 r.

-część pisemna-8 września.

Część pisemna w obu sesjach: godz. 10:00 i 12:00.


 

Do sesji nr 1 prawdopodobnie zostaną zakwalifikowani absolwenci KKZ M11 nabór wrzesień 2012. Natomiast do sesji nr 2 słuchacze, którzy do 18 lipca skończą swoje kursy.

Organizatorem egzaminu dla absolwentów KKZ jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie. Do Dyrektora OKE składaliście Państwo deklaracje. Dlatego dokładniejsze informacje zostaną Państwu przekazane dopiero po otrzymaniu ich z OKE.

 

23/Ż/KKZ M39 PLAN ZAJĘĆ

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Czwartek, 06 Marzec 2014 11:05

Słuchacze KKZ M39-technik górnictwa podziemnego!

W zakładce pliki do pobrania został zamieszczony plan zajęć dla kursu M39→kliknij tutaj

Na kursie będą realizowane następujące przedmioty:

 1. Zagrożenia naturalne w górnictwie.
 2. Organizacja robót górniczych.
 3. Pracownia organizacji robót górniczych.
 4. Praktyka zawodowa na kopalni-12 dni (osoby pracujące pod ziemią mogą być z tej praktyki zwolnione).

Przypominamy, że-aby zostać zwolnionym z praktyki-należy wypełnić wniosek→kliknij tutaj i załączyć AKTUALNE zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku PZ.

Termin dostarczania ww. dokumentów upływa 23 marca.

UWAGA!

W kursie M39 istnieje tylko jedna grupa. Wszyscy słuchacze należą do grupy A.

   

22/Ż/KKZ/2014 KKZ M36 GRUPA C, C2

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Wtorek, 04 Marzec 2014 12:32

Szanowni Państwo!

1. W zakładce pliki do pobrania zamieściliśmy listę uczestników zajęć wyjazdowych na KWK Jankowice (15.03), KWK Rydułtowy-Anna (12.04) oraz KSS Wisła (10.05) oraz osób, które mogą być zwolnione z tych zajęć→kliknij tutaj

Słuchacze, którzy znajdą się w grupie zwolnionych z zajęć w Jankowicach i Rydułtowach, a chcieliby pojechać, proszeni są o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu osobiście, drogą mailową lub sms-em do niedzieli, 9 marca.

Zwolnienie nie dotyczy zajęć na KSS Wisła.

Na dzień dzisiejszy mamy potwierdzenie zajęć na KWK Rydułtowy-Anna.Czekamy na pozostałe.


2. Grupa C2-egzamin wewnętrzny z kursu M35 odbędzie się w niedzielę, 23 marca. Szczegóły wkrótce!

 


   

21/Ż/KKZ/2014 GRUPA A4-KKZ M11 NABÓR LUTY 2014/PLAN ZAJĘĆ

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Piątek, 28 Luty 2014 09:34

Szanowni Słuchacze KKZ M11 nabór luty 2014-grupa A4!

W zakładce pliki do pobrania został zamieszczony plan zajęć (kliknij tutaj) obowiązujący od lutego do maja 2014 roku.

   

20/Ż/KKZ/2014 SPRAWY BIEŻĄCE

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Piątek, 21 Luty 2014 09:53

Szanowni Słuchacze, przypominamy:

 • KKZ M36- ze względu na służbowy wyjazd prowadzącego zajęcia z soboty, 22.02 zostają przeniesione na piątek, 28.02 na godz. 16.30. W niedzielę, 23.02-zajęcia wg planu.
 • KKZ M36-grupa C2-w niedzielę, 23.02, po zajęciach-egzamin z PDG i BHP.

 • KKZ M11 grupa A i B-można odbierać kserokopie zaświadczeń ukończenia kursu.
 • KKZ M11 grupa A i B-8 marca o godz. 9.00 odbędzie się ostatni, nieodpłatny wewnętrzny egzamin poprawkowy.


INAUGURACJA!

 • KKZ M11 nabór luty 2014-niedziela, 23 lutego, godz. 10.00
 • KKZ M39 nabór luty 2014-niedziela, 23 lutego, godz. 11.30


   

19/Ż/KKZ/2014 REKRUTACJA LUTY 2014

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Wtorek, 18 Luty 2014 14:16

Szanowni Państwo!

TRWA REKRUTACJA NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

 • GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ M11- kurs rozpoczyna się z początkiem marca 2014 r. i trwa 15 miesięcy,
 • TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO M39-kurs rozpoczyna się z początkiem marca 2014 r. i trwa 6 miesięcy (dla absolwentów kursu M11),
 • TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH M35-kurs rozpocznie się z chwilą zebrania grupy i będzie trwał 12 miesięcy,
 • TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH M36-posiadamy jeszcze wolne miejsca, planowany termin zakończenia-maj 2014 (dla absolwentów kursu M35).

Zapraszamy również absolwentów M11 i M35 z innych ośrodków kursowych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji zawodowych

proszone są o elektroniczne wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.sckz.pl
(Oddział Żory)  lub osobiście w Sekretariacie Placówki -Osiedle Pawlikowskiego (budynek ZS nr 6) w Żorach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!Uśmiech UśmiechUśmiechUśmiech SERDECZNIE ZAPRASZAMY!UśmiechUśmiechUśmiechUśmiech

   

18/Ż/KKZ/2014 GRUPY A, B-EGZAMIN WEWNĘTRZNY -POPRAWKA

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Środa, 12 Luty 2014 13:41

Szanowni Państwo!

W zakładce pliki do pobrania została zamieszczona lista słuchaczy (kliknij tutaj) przystępujących do egzaminu wewnętrznego w II terminie (sesja poprawkowa), w sobotę, 15 lutego 2014 r. o godz. 9.00.

Można przynieść kalkulatory.

Decyzją Zarządu SCKZ PRYMUS egzamin ten jest dla Państwa bezpłatny.

 


 

Jednocześnie informujemy tych  z Państwa, którzy-z różnych powodów- nie zostali dopuszczeni do egzaminu w I i II terminie, że będzie wyznaczony jeszcze trzeci termin egzaminu. Jeżeli zależy Państwu na ukończeniu kursu M11, należy uzupełnić wszystkie braki w terminie do 23 lutego.

Osoby, które tego nie zrobią, nie będą miały już żadnej możliwości ukończenia kursu.

Trzeci termin egzaminu będzie bowiem terminem ostatecznym.   

17/Ż/KKZ EGZAMIN WEWNĘTRZNY -POPRAWKI-GRUPY A, B

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Piątek, 07 Luty 2014 10:09

Szanowni Słuchacze KKZ M11-grupy A i B!

Informujemy, że egzamin wewnętrzny poprawkowy odbędzie się w sobotę, 15 lutego o godz. 9.00.

Szczegóły zostaną podane wkrótce.

   

16/Ż/KKZ/2014 Grupa A2, B2-II termin egzaminów

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Piątek, 07 Luty 2014 10:03

Szanowni Słuchacze KKZ M11- grupy A2 i B2!!

Przypominamy, że jutrzejsze egzaminy (II termin) z JOZ, PDG i BHP dla tych, którzy nie mogli do nich przystąpić w I terminie odbędą się o godz. 9.00.

Przypominamy również, że-aby wziąć w nich udział-należy mieć uregulowane czesne do stycznia 2014.

Kolejny termin egzaminów będzie odpłatny.

W zakładce pliki do pobrania zamieściliśmy listę słuchaczy, którzy zdają egzamin w II terminie (kliknij tutaj).

   

15/Ż/KKZ WYNIKI EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO-GRUPY A, B

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Czwartek, 30 Styczeń 2014 14:16

Szanowni Państwo-Słuchacze KKZ M11-grupy A i B!

Możecie już sprawdzić swoje oceny z egzaminu wewnętrznego na Moodle'u.

Przepraszamy, że trochę to trwało, ale mieliśmy małą awarię systemu.

Termin egzaminu poprawkowego będzie podany wkrótce, najprawdopodobniej będzie to sobota, 15 lutego, ale jeszcze potwierdzimy tę datę.

Z poważaniem

Aleksandra Ratka-Bossard

dyrektor

   

14/Ż/KKZ GRUPA A3, B3

Wpisany przez Aleksandra Ratka-Bossard Środa, 29 Styczeń 2014 15:01

Szanowni Słuchacze KKZ M11-grupy A3 i B3!

Poniżej podajemy terminy zajęć z geologii ogólnej i podstaw górnictwa:

 • 08.02 A3-12.15/ B3-08.00
 • 09.02 A3-08.00/ B3-12.15
 • 22.02 A3-12.15/ B3-08.00
 • 23.02 A3-08.00/ B3-12.15
 • 09.03 A3-12.15/ B3-08.00
 • 22.03-egzamin-wg listy opracowanej na tydzień przed egzaminem

Natomiast zajęcia z działu eksploatacja złóż podziemnych planujemy w następujących terminach:

 • 06.04 A3-08.00/ B3-12.15
 • 26.04 A3-12.15/ B3-08.00
 • 27.04 A3-08.00/ B3-12.15
 • 11.05 A3-12.15/ B3-08.00
 • 24.05 A3-08.00/ B3-12.15
 • 25.05 A3-12.15/ B3-08.00
 • 08.06 A3-08.00/ B3-12.15
 • 29.06 A3-12.15/ B3-08.00
 • 05.07 A3-08.00/ B3-12.15
 • 06.07 A3-12.15/ B3-08.00

Daty te obejmują zajęcia oraz egzaminy z następujących przedmiotów:

 1. Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych.
 2. Wydobywanie kopalin.
 3. Obsługa urządzeń stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych.

UWAGA! Konkretne daty egzaminów oraz listy przedstawi prowadzący.


Planujemy jeszcze dla Państwa :

 • zajęcia praktyczne na sztolni-obowiązkowe dla wszystkich
 • zajęcia wyjazdowe (kopalnia czynna, GUIDO , stacja ratownictwa)-obowiązkowe dla wszystkich (istnieje możliwość ewentualnego zwolnienia z wyjazdów dołowych i GUIDO-patrz KOMUNIKAT 38/KKZ/Ż/2013)
 • zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju lub w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Tychach (pracownia obróbki ręcznej, pracownia obróbki mechanicznej, pracownia obróbki plastycznej, pracownia spawalnictwa, pracownia komputerowa)-istnieje możliwość zwolnienia z tych zajęć-patrz KOMUNIKAT 38/KKZ/Ż/2013

Osoby zainteresowane zwolnieniami  proszone są o dostarczenie odpowiednich dokumentów do sekretariatu PRYMUSA w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego br.

   

Strona 2 z 11