Czechowice-Dziedzice

KKZ/37/2014

Wpisany przez Małgorzata Latawiec Poniedziałek, 24 Listopad 2014 09:55

Szanowni Słuchacze M.39

Lista Słuchaczy, którzy ukończyli KKZ M.39

Zarówno w plikach do pobrania jak i poniżej, została udostępniona lista osób, które w dniu 23 listopada br. przystąpiły do egzaminu wewnętrznego, uzyskując wymaganą ilość procent/punktów odpowiednio z cz. teoretycznej - 50%, i z cz. praktycznej 75%,  co pozwoliło ukończyć KKZ M.39 i tym samym przystąpić do egzaminu państwowego. Odbiór zaświadczeń - zgodnie z treścią komunikatu nr 36.

GRATULUJEMY!

2014_11_24_M.39_Lista_absolwentów

W przypadku osób, których nie ma liście, prosimy o pilny kontakt telefoniczny, celem potwierdzenia swojej obecności na sesji poprawkowej:

 • 25-28 listopada w godzinach od 730 do 1500 - Oświęcim, ul. Żwirki i Wigury 1/1

lub

 • 27 listopada w godzinach od 830 do 1400 - Czechowice-Dziedzice, sekretariat w Gimnazjum

Kieruję również Państwa do komunikatu poniżej w sprawie wyników, świadectw i dyplomów- dotyczy absolwentów KKZ M.11, którzy przystąpili do egzaminu państwowego w sesji VIII-X 2014.

 

Szanowni Absolwenci KKZ M.11 i M.39

WYNIKI i ŚWIADECTWA Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH W SESJI VIII-X 2014

Osoby, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie ukończenia kursów kwalifikacyjnych lub zdawały eksternistyczny egzamin zawodowy mogą odebrać wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 - od dnia 28 listopada 2014 r.

28 listopada (piątek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 700 – 1600.

Od 1 grudnia wyniki i świadectwa będą wydawane codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 730 - 1530.

Ponadto, można na pisemny wniosek zdającego ubiegać się o wyniki i świadectwa, które zostaną wysłane pocztą przesyłką poleconą pod wskazany adres. Proszę zwrócić wówczas uwagę na załączniki, jakie mają być dołączone do wniosku!

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).Informuję ponadto, że nasza placówka nie dysponuje listą wyników egzaminu państwowego.

DYPLOMY

Osoba, która zdała egzamin oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (w przypadku M.11 należy posiadać świadectwo ukończenia co najmniej szkoły zawodowej) a w przypadku M.39 świadectwo ukończenia szkoły średniej), otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje OKE Jaworzno.

 • Aby otrzymać DYPLOM należy wystąpić do OKE w Jaworznie z wnioskiem. Wszelkie informacje dotyczące procedur wydania DYPLOMU oraz wypełnienia i pobrania wniosku znajdziecie Panowie na stronie

http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=345&catid=80

Proszę pamiętać, że do wniosku należy dołączyć oryginał świadectwa szkolnego (świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, świadectwo ukończenia szkoły średniej -M.39 , ).

POPRAWKI

W przypadku absolwentów, którzy nie zdali egzaminu, w terminie do 22  stycznia  2015 roku, osobiście wysyłają deklarację przystąpienia do egzaminu w cz. teoretycznej lub praktycznej do OKE Jaworzno. Druk do pobrania na stronie OKE Jaworzno pod linkiem (skopiuj i wklej do przeglądarki):

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/wnioski-i-druki

NOWA EDYCJA M.39 - TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

Zapraszamy na zapisy na nową edycję kursu M.39, którą planujemy uruchomić w lutym 2015, o ile będzie wymagana liczba chętnych.


Szanowni Słuchacze M.11_IX_2013

LISTA SŁUCHACZY, KTÓRZY UKOŃCZYLI  KKZ M.11

Zarówno w plikach do pobrania jak i poniżej, została udostępniona lista osób, które w dniu 23 listopada br. przystąpiły do egzaminu wewnętrznego, uzyskując wymaganą ilość procent/punktów - 50%, co pozwoliło ukończyć KKZ M. 11 i tym samym przystąpić do egzaminu państwowego. Odbiór zaświadczeń - zgodnie z treścią komunikatu nr 36.

GRATULUJEMY!

2014_11_24_M.11_Lista_absolwentów

W przypadku osób, których nie ma liście, prosimy o pilny kontakt telefoniczny, celem potwierdzenia swojej obecności na sesji poprawkowej:

 • 25-28 listopada w godzinach od 730 do 1500Oświęcim, ul. Żwirki i Wigury 1/1

lub

 • 27 listopada w godzinach od 830 do 1400 - Czechowice-Dziedzice, sekretariat w Gimnazjum 

KKZ/36/2014

Wpisany przez Małgorzata Latawiec Wtorek, 18 Listopad 2014 08:00

Szanowni Słuchacze wszystkich edycji

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY SEKRETARIATU

W związku ze zmianami organizacyjnymi informujemy, że obsługa petentów będzie prowadzona tylko przez oddział PRYMUS w Oświęcimiu w dniach: od wtorku do piątku w godzinach od 700 do 1600

Dane kontaktowe:

Ostatnie dyżury w sekretariacie czechowickim odbędą się w dniach:

 1. 20-11-2014 tj. czwartek w godz. 800 - 1430
 2. 23-11-2014 tj. niedziela w godz. sesji egzaminacyjnej słuchaczy
 3. 27-11-2014 tj. czwartek w godz. 800 - 1430

Za utrudnienia przepraszamy.

 

OKE KRAKÓW

Informuję, że wszyscy uczestnicy kursów, którzy obecnie są w trakcie kształcenia, zostali przez nas zarejestrowani w OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) w Krakowie. W związku z tym, zarówno zgłoszenia do egzaminu państwowego jak i wyniki z egzaminów państwowych będą nadzorowane przez OKE Kraków: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=adresy

ZGŁOSZENIE ZMIAN DANYCH

W przypadku osób, które zmieniły bądź zmienią w trakcie kształcenia:

 • dowód osobisty
 • miejsce zamieszkania
 • nr telefonu
 • adres e-mailowy

prosimy o niezwłoczne poinformowanie sekretariatu. Jest to konieczne, ze względów organizacyjnych jak i egzaminacyjnych!

 

Szanowni Słuchacze M.11_IX_2013

EGZAMIN WEWNĘTRZNY-KOŃCOWY

Przypominamy, że egzamin wewnętrzny odbędzie się w dniu 23 listopada o godz. 900. Miejsce egzaminu: Gimnazjum w Czechowicach-miejsce dotychczasowych zajęć.

Ponadto:

 • na egzamin należy wziąć dwa długopisy z czarnym tuszem;
 • aktualny dowód tożsamości;
 • obowiązuje zakaz wnoszenia na sale telefonów komórkowych i innych urządzeń teleinformatycznych;
 • egzamin trwa 60 minut;
 • egzamin ma tylko formę pisemną i obejmuje całość zagadnień związanych z górnictwem, tzn. tematy z geologii i podstaw górnictwa podziemnego, eksploatacji złóż podziemnych (czyli: drążenie, wydobywanie, likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych, wentylacja, klimatyzacja, obsługa urządzeń), a ponadto zagadnienia realizowane podczas zajęć praktycznych w sztolni.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu egzaminu. Planowana sesja poprawkowa na dzień 30 listopada jest odwołana i będzie miała miejsce po egzaminie wewnętrznym tj. 23 listopada br. Umożliwi to Państwu w tym samym dniu ponownie przystąpić do zaliczenia egzaminu.

Warunkiem dopuszczającym Państwa do egzaminu wewnętrznego jest:

I. Rozwiązanie testów na platformie moodle z następujących przedmiotów:

 1. BHP;
 2. Podstawy działalności gospodarczej (PDG);
 3. Geologia i podstawy górnictwa podziemnego (PKZ Me);
 4. Maszyny i urządzenia górnicze;
 5. Wentylacja i klimatyzacja kopalń;
 6. Eksploatacja podziemna złóż.

II. Pozytywne oceny z pisemnych egzaminów przedmiotowych;

III. Zaliczenia z zajęć praktycznych;

IV. Uregulowane czesne do dnia 20 listopada br.

Każdy uczestnik kursu może sprawdzić swoje oceny z egzaminów przedmiotowych na platformie edukacyjnej moodle. Podaję schemat sprawdzania ocen:

Ze strony sckz.pl wybrać zakładkę Aktualności KKZ-----> E-learning logowanie------>(zalogować się)-----> zakładka Moje kursy----->wybrać przedmiot------>np. PDG -----> po lewej stronie u dołu kliknąć w zakładkę Oceny ------>rozwinąć zakładkę Twoje oceny, a następnie wybrać opcję Podgląd ocen

Lista osób spełniających obecnie warunki i tym samym dopuszczonych do egzaminu wewnętrznego jest dostępna poniżej oraz w plikach do pobrania. W przypadku słuchaczy, których nie ma na liście, prosimy o pilny kontakt telefoniczny.

2014_11_19_M11_Lista_dopuszczonych_do_egzaminu

Przypominam również o udostępnionych w plikach do pobrania arkusze egzaminacyjne (katalog o nazwie: „KKZ_M39_arkusze_egzaminacyjne” w oddziale oświęcimskim) z poprzednich sesji i zachęcam do ich przeanalizowania pod linkiem, którego należy wkleić do przeglądarki lub na niego kliknąć:

http://sckz.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=131:kkzm39arkuszeegzaminacyjne&Itemid=53


ODBIÓR ŚWIADECTW SZKOLNYCH I ZAŚWIADCZEŃ UKOŃCZENIA KURSU

W dniu egzaminu wewnętrznego, tj. 23 listopada br. od godz. 830, będą zwrócone świadectwa ukończenia szkół, które Państwo składali do nas podczas naboru.
Natomiast zaświadczenia ukończenia kursu będzie można odbierać w następujących dniach:

 • 7 grudnia br. w dniu konsultacji powtórkowych w Oświęcimiu, w szkole salezjańskiej;

 • od 9 grudnia w sekretariacie szkoły w Oświęcimiu, ul. Żwirki i Wigury 1/1

 • 8 stycznia 2015 r. w dniu egzaminu państwowego w szkole salezjańskiej w Oświęcimiu.

KONSULTACJE POWTÓRKOWE CZ. TEORETYCZNA w OŚWIĘCIMIU

Przypominam, że w dniu 7 grudnia br. o godz. 800, zaplanowane są (nieobowiązkowe) konsultacje powtórkowe z zagadnień teoretycznych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, proszone są o informację e-mailową lub telefoniczną w terminie do 21 listopada br. Przypominam również o udostępnionych w plikach do pobrania arkuszach egzaminacyjnych (katalog o nazwie: „KKZ_arkusze_egzaminacyjne”) z poprzednich sesji i zachęcam do ich przeanalizowania pod linkiem:

http://sckz.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=126:kkzm11arkuszeegzaminacyjne&Itemid=92


Ewentualne pytania/zagadnienia/niejasności z powyższych testów możecie Państwo przygotować dla prowadzącego na konsultacje powtórkowe.

Adres konsultacji: Szkoła salezjańska, ul. Jagiełły 10, aula na I p. Zakaz parkowania obok szkoły. Bezpłatne miejsce parkowania: ul. Królowej Jadwigi-parking Kauflandu lub Bulwary nad Sołą.

KONSULTACJE POWTÓRKOWE CZ. PRAKTYCZNA - NA SZTOLNI

Przypominam o konsultacjach powtórkowych/ćwiczeniowych w Sztolni w Żorach. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na dzień 4 stycznia 2015 r. na godz. 900. Osoby zainteresowane proszone są o rezerwację e-mailową lub telefoniczną w terminie do 12 grudnia br.

 

Szanowni Słuchacze M.39

EGZAMIN WEWNĘTRZNY-KOŃCOWY

Przypominamy, że egzamin wewnętrzny odbędzie się w dniu 23 listopada o godz. 900. Miejsce egzaminu: Gimnazjum Czechowice-Dziedzice, miejsce dotychczasowych zajęć.

Ponadto:

 • na egzamin należy wziąć dwa długopisy z czarnym tuszem;
 • kalkulator;
 • linijka, ołówek, gumka;
 • dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem;
 • obowiązuje zakaz wnoszenia na sale telefonów komórkowych i innych urządzeń teleinformatycznych;
 • egzamin trwa 60 minut;
 • egzamin ma tylko formę pisemną.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu egzaminu. Planowana sesja poprawkowa na dzień 30 listopada jest odwołana i będzie miała miejsce po egzaminie wewnętrznym tj. 23 listopada br. Umożliwi to Państwu w tym samym dniu ponownie przystąpić do zaliczenia egzaminu.

Warunkiem dopuszczającym Państwa do egzaminu wewnętrznego jest:

I. Rozwiązanie testów obowiązkowych na platformie moodle z następujących przedmiotów:

 1. Zagrożenia naturalne w górnictwie
 2. Organizacja robót górniczych

II. Zaliczenia praktyk zawodowych;

III. Uregulowane czesne do dnia 20 listopada br.

Lista osób spełniających obecnie warunki i tym samym dopuszczonych do egzaminu wewnętrznego jest dostępna poniżej oraz w plikach do pobrania. W przypadku słuchaczy, których nie ma na liście, prosimy o pilny kontakt telefoniczny.

2014_11_19_M39_Lista_dopuszczonych_do_egzaminu

ODBIÓR ŚWIADECTW SZKOLNYCH I ZAŚWIADCZEŃ UKOŃCZENIA KURSU

W dniu egzaminu wewnętrznego, tj. 23 listopada br. od godz. 830, będą zwrócone świadectwa ukończenia szkół, które Państwo składali do nas podczas naboru.
Natomiast zaświadczenia ukończenia kursu będzie można odbierać w następujących dniach:

 • od 9 grudnia w sekretariacie szkoły w Oświęcimiu, ul. Żwirki i Wigury 1/1
 • 8 stycznia 2015 r. w dniu egzaminu państwowego w szkole salezjańskiej w Oświęcimiu.
Szanowni Słuchacze M.11_IV_2014
KONSULTACJE POWTÓRKOWE TESTY PRÓBNE

Zgodnie z planem zajęć w dniu 7 grudnia br. o godz. 800, odbędą się (nieobowiązkowe) konsultacje powtórkowe z zagadnień teoretycznych wraz z analizą testów z poprzednich edycji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, proszone są o informację e-mailową lub telefoniczną w terminie do 21 listopada br. Przypominam również o udostępnionych w plikach do pobrania arkuszach egzaminacyjnych (katalog o nazwie: „KKZ_arkusze_egzaminacyjne”) z poprzednich sesji i zachęcam do ich przeanalizowania pod linkiem, którego należy wkleić do przeglądarki lub na niego kliknąć:

http://sckz.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=126:kkzm11arkuszeegzaminacyjne&Itemid=92

Ewentualne pytania/zagadnienia/niejasności z powyższych testów możecie Państwo przygotować dla prowadzącego na konsultacje powtórkowe.

Adres konsultacji: Szkoła salezjańska, ul. Jagiełły 10, aula na I p. Zakaz parkowania obok szkoły. Bezpłatne miejsce parkowania: ul. Królowej Jadwigi-parking Kauflandu lub Bulwary nad Sołą.


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA SZTOLNI

Zgodnie z planem zajęć, od dnia 22 listopada br. od godz. 900 rozpoczynają się obowiązkowe zajęcia praktyczne. Obowiązuje odzież robocza (spodnie robocze, koszula z długim rękawem, rękawiczki robocze, obuwie ponad kostkę, mydło i ręcznik).

 

 

KKZ/35/2014

Wpisany przez Małgorzata Latawiec Czwartek, 13 Listopad 2014 07:17

Szanowni Słuchacze wszystkich edycji


SEKRETARIAT NIECZYNNY

Informujemy, że w dniu 13 listopada br. sekretariat będzie nieczynny. W związku z tym, prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy:

Tel. 33 846 45 68
Tel. 600 168 779

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontaktując się z nami, prosimy o uprzednim informowaniu do jakiego oddziału Państwo należą.

Za utrudnienia przepraszamy.

   

KKZ/34/2014

Wpisany przez Małgorzata Latawiec Środa, 29 Październik 2014 12:32

Szanowni Słuchacze wszystkich edycji


SEKRETARIAT NIECZYNNY

Informujemy, że w dniu 31 października br. sekretariat w Oświęcimiu i Czechowicach-Dziedzicach będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.


Szanowni Słuchacze M.11 IX 2013

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DNIA 16 LISTOPADA

W związku z zajęciami KP, które nie odbyły się w dniu 26 października, ulega modyfikacji harmonogram zajęć w dniu 16 listopada br., uwzględniający zaległe zajęcia. Tak więc:

830 sesja poprawkowa/przedmiotowa. Sesja dotyczy również osób, które nie przystąpiły do egzaminu z danego przedmiotu. Nie dotyczy WiK - czytać poniżej

930 egzamin przedmiotowy WiK – II termin dla słuchaczy, którzy nie zaliczyli bądź nie przystąpili do tego egzaminu w I terminie,

Od godz. 1030 do godz. 1500 Konsultacje powtórkowe.


HARMONOGRAM ZDAJĄCYCH NA SZTOLNI - SESJA I 2015

Informuję, że zarówno w plikach do pobrania jak i poniżej został udostępniony harmonogram egzaminu części praktycznej w Sztolni Carbon Silesia w Żorach. Proszę zapoznać się ze szczegółami organizacyjnymi, umieszczonymi pod tabelą harmonogramu.

 

2014_11_06_Harmonogram_sesji_I_2015_


Ponadto, informuję że egzamin części pisemnej odbędzie się dnia 8 stycznia 2015 r. w Oświęcimiu, w szkole salezjańskiej, ul. Jagiełły 10. Proszę więc nie sugerować się adresem podanym w powiadomieniach jakie przyjdą na Wasz adres domowy z OKE Kraków. Szczegóły egzaminu podawane będą w kolejnych komunikatach.

Przypominam o udostępnionych arkuszach egzaminacyjnych (pliki w oddziale oswięcimskim) z poprzednich sesji i zachęcam do ich przeanalizowania pod linkiem:

http://sckz.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=117:kkzarkuszeegzaminacyjne&Itemid=53

 

KONSULTACJE POWTÓRKOWE W OŚWIĘCIMIU- SZKOŁA SALEZJAŃSKA

W dniu 7 grudnia br. zaplanowane są konsultacje powtórkowe dla oświęcimskiego oddziału. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, proszone są o informację e-mailową lub telefoniczną w terminie do 18 listopada br.

 

KONSULTACJE POWTÓRKOWE CZ. PRAKTYCZNA - NA SZTOLNI

W dniach 4 i 11 stycznia 2015 zaplanowane są konsultacje powtórkowe przedegzaminacyjne w Sztolni. Osoby zainteresowane uczestnictwem w jednym z podanych terminów, proszone są o informację e-mailową lub telefoniczną w terminie do 12 grudnia br.

 

Szanowni Słuchacze M.39 V 2014

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DNIA 16 LISTOPADA

Informuję, że ulega modyfikacji harmonogram zajęć w dniu 16 listopada br. Tak więc:

od godz. 800 do godz. 1030 odbędą się Konsultacje powtórkowe.

 

TESTY ON-LINE

Na platformie e-learningowej zostały udostępnione obowiązkowe dwa testy przedmiotowe, które są warunkiem przystąpienia do egzaminu wewnętrznego. Testy rozwiązuje się do skutku, aż do uzyskania oceny pozytywnej. Termin rozwiązania testów upływa 17 listopada br.

 

EGZAMIN PAŃSTWOWY

 

 • egzamin części pisemnej odbędzie się dnia 8 stycznia 2015 r. w Oświęcimiu, w szkole salezjańskiej, ul. Jagiełły 10
 • egzamin części praktycznej odbędzie się dnia 15 stycznia 2015 r. w Oświęcimiu, w szkole salezjańskiej, ul. Jagiełły 10

 

Proszę więc nie sugerować się adresem podanym w powiadomieniach jakie przyjdą na Wasz adres domowy z OKE Kraków. Szczegóły egzaminu podawane będą w kolejnych komunikatach.

Przypominam o udostępnionych arkuszach egzaminacyjnych z poprzednich sesji i zachęcam do ich przeanalizowania pod linkiem:

http://sckz.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=118:kkzm39&Itemid=92

 

KKZ/33/2014

Wpisany przez Małgorzata Latawiec Środa, 15 Październik 2014 08:02

Szanowni Słuchacze wszystkich edycji

 

SEKRETARIAT NIECZYNNY

Informujemy, że w dniu 17 października br. sekretariat w Czechowicach-Dziedzicach będzie nieczynny. W pilnych sprawach, prosimy o kontakt się z naszym drugim oddziałem w Oświęcimiu na nr tel. : 33 846 45 68. W tym celu należy telefonicznie podać informację z jakiego oddziału Państwo dzwonią.

Za utrudnienia przepraszamy.

   

Strona 1 z 21