Czechowice-Dziedzice

KKZ/24/2016

Wpisany przez Małgorzata Latawiec Sobota, 30 Sierpień 2014 09:45

Szanowni Absolwenci KKZ M.11 IX 2012 i M.11 XII 2012

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU

Do zalogowania niezbędne są: nr PESEL oraz hasło, które otrzymaliście Państwo przed wejściem na salę egzaminacyjną w dniu 16 czerwca br. Ze względu na ochronę danych, w przypadku zagubienia hasła, należy osobiście zgłosić się w sekretariacie placówki.

WYNIKI

Aby zalogować się w serwisie, należy:

 • zalogować się na stronie www.oke.jaworzno.pl
 • po lewej stronie w MENU znaleźć zakładkę SERWISY
 • kliknąć w zakładkę Egzamin zawodowy-wyniki

Zdający zdał egzamin, jeśli:

- z części pisemnej uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

- z części praktycznej uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

 

ŚWIADECTWA

W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie można odbierać również osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4, w dniach:

 • 29 sierpnia (piątek) i 1 września (poniedziałek) wydawane wyniki i świadectwa w OKE Jaworzno, w godz. 700 – 1600.
 • Od 2 września wyniki i świadectwa będą codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 730-1530.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu zarówno telefonicznie jak i pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego, wyniki i świadectwa zostaną w formie przekazu poleconego wysłane pocztą na Państwa adres.

DYPLOMY

Osoba, która zdała egzamin oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (w przypadku M.11 należy posiadać świadectwo ukończenia co najmniej szkoły zawodowej), otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 • Aby otrzymać DYPLOM, należy wystąpić pisemnie lub osobiście do OKE w Jaworznie z wnioskiem. Wszelkie informacje dotyczące procedur wydania DYPLOMU oraz wypełnienia i pobrania wniosku znajdziecie Panowie na stronie.

http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=345&catid=80

Proszę pamiętać, że do wniosku należy dołączyć oryginał świadectwa szkolnego (świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej).

POPRAWKI

W przypadku braku zaliczenia egzaminu z części pisemnej lub praktycznej, należy wypełnić ponownie DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU i w terminie do 5 września do godz. 1200 dostarczyć do sekretariatu placówki.

 

KKZ/25/2014

Wpisany przez Małgorzata Latawiec Środa, 27 Sierpień 2014 11:49

Szanowni Państwo wszystkich edycji kursów oraz Absolwenci

SEKRETARIAT NIECZYNNY

Informuję, że w dniu 29 sierpnia br. sekretariat będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


Szanowni Absolwenci M.11 IX 2012 i M.11 XII 2012

WYNIKI EGZAMINÓW

Informuję, że wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja MAJ-LIPIEC 2014) zostaną udostępnione  w serwisie, który zostanie udostępniony zainteresowanym w dniu 29 sierpnia 2014 r  o godz. 10:00.
Do zalogowania niezbędne są nr PESEL oraz hasło. Hasła otrzymaliście Panowie podczas sesji egzaminacyjnej w czerwcu br. Osoby, które z różnych powodów nie posiadają haseł do serwisu mogą je odebrać w sekretariacie placówki. UWAGA! Ze względu na ochronę danych hasło należy odebrać osobiście. Przypominam, że w czwartek sekretariat jest nieczynny.

 

 • Aby zalogować się w serwisie należy:

-zalogować się na stronie www.oke.jaworzno.pl

-po lewej stronie w MENU znaleźć zakładkę SERWISY

-kliknąć w zakładkę Egzamin zawodowy-wyniki

 

UWAGA! Placówka nie dysponuje wynikami egzaminu.

 

 • Wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie można odbierać również osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4

od dnia 29 sierpnia 2014 r.

29 sierpnia (piątek) i 1 września (poniedziałek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.00 – 16.00.

Od 2 września wyniki i świadectwa będą wydawane codziennie
(od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30-15.30.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pocztą przesyłką poleconą pod wskazany adres

 

 • Aby otrzymać DYPLOM należy wystąpić do OKE w Jaworznie z wnioskiem. Wszelkie informacje dotyczące procedur wydania DYPLOMU znajdziecie Panowie na stronie

http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=345&catid=80

 

W przypadku braku zaliczenia egzaminu z części pisemnej lub praktycznej należy wypełnić ponownie DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU  i w terminie do 5 września do godz. 12.00 dostarczyć do sekretariatu placówki.

W przypadku braku zaliczenia egzaminu w części praktycznej bądź teoretycznej, należy wypełnić ponownie deklarację przystąpienia do egzaminu (do pobrania z plików na naszej stronie) i w terminie do dnia 5 września br.dostarczyć wraz z zaświadczeniem ukończenia naszego kursu do naszego biura lub przesłać do OKE Kraków. Powyższy termin złożenia deklaracji umożliwia udział w egzaminie w styczniu 2015'.

Informujemy Absolwentów zainteresowanych zdobyciem tytułu technika górnictwa podziemnego, że obecnie trwa rekrutacja na kurs M.39, którego edycję rozpoczynamy końcem września br. Prosimy o pilny kontakt z naszą placówką.

 

Szanowni Absolwenci M.11 III 2013

KONSULTACJE POWTÓRKOWE

Przypominam, że konsultacje powtórkowe z zakresu teorii, w oparciu o arkusze egzaminacyjne z poprzednich sesji, odbędą się w dniu 6 września br. o godz. 8oo w szkole salezjańskiej w Oświęcimiu. Chętnych, prosże o telefoniczną bądź e-mailową deklarację uczestnictwa na konsultacjach.


Szanowni Słuchacze M.11 IX 2013 oraz M.11 IV 2014

 

WYCIECZKA DO STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO

Trwają zapisy na wycieczkę do Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie, ul. Krakowska 95 (wejście główne), zbiórka: 850,  w dniach:

 

 • 27 września br. pozostało 5 miejsc
 • 4 października br. wolne miejsca

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie jednego z ww. terminu.

 


 

KKZ/24/2014

Wpisany przez Małgorzata Latawiec Poniedziałek, 11 Sierpień 2014 10:47

Szanowni Słuchacze M.11_IX_2013, M.11_IV_2014 oraz M.39_V_2014

ZMIANA PLANÓW 

Informuję, że zarówno w plikach do pobrania jak i poniżej zostały udostępnione nowe plany zajęć. Proszę zwrócić uwagę na zmiany jakie nastąpiły z przyczyn organizacyjnych dla poszczególnych edycji. Kolejne plany będą udostępniane sukcesywnie na naszej stronie. Proszę więc na bieżąco sprawdzać komunikaty. Za zaistniałe utrudnienia bardzo przepraszam.

Plan zajęć dla M.11_IX_2013: 2014_08_11_M11_IX_2013_Plan_zajec

Plan zajęć dla M.11_IV_2014: 2014_08_11_M11_IV_2014_Plan_zajec

Plan zajęć dla M.39_V_2014: 2014_08_11_M39_V_2014_Plan_zajec

   

KKZ/23/2014

Wpisany przez Małgorzata Latawiec Środa, 06 Sierpień 2014 09:25

Szanowni Absolwenci M.11_III_2013

ARKUSZE EGZAMINACYJNE

W linku podanym poniżej zostały udostępnione arkusze egzaminacyjne z poprzednich sesji egzaminu pisemnego. Zachęcamy Państwa do ich przeanalizowania:

KKZ_Arkusze_egzaminacyjne

EGZAMIN PAŃSTWOWY

W związku powiadomieniami pisemnymi, które otrzymacie/otrzymaliście z OKE Jaworzno, proszę nie sugerować się w pełni treścią niniejszego pisma, a zapoznać się ze szczegółami organizacyjnymi egzaminu, podanymi poniżej:

 • egzamin pisemny - odbędzie się 8 września, godz. 1000 w szkole salezjańskiej  w Oświęcimiu, ul. Jagiełły 10. Wszystkie miejsca parkingowe wokół szkoły są odpłatne. Parking bezpłatny-przy Kauflandzie na ulicy Królowej Jadwigi lub na Bulwarach rzeki Soły W związku z trwającymi w tym czasie zajęciami lekcyjnymi w szkole, do budynku należy wejść dopiero o godz. 900 i bezpośrednio kierować się na I piętro do studium nr 2. Wcześniejsze zgłaszanie się na egzamin - najpóźniej do godz. 910 - jest konieczne, ze względu na procedury: legitymowania, sprawdzenia listy obecności, wręczenia identyfikatorów, naklejek oraz zapoznania się z instrukcją prawidłowego kodowania kart egzaminacyjnych. Czas trwania egzaminu 60'
 • Na etap pisemny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu).
 • Egzamin praktyczny - wg treści komunikatu nr 21. Adres Ośrodka Egzaminacyjnego: Żory-Rój, ul. Węglowa 11 (budynek, w którym mieści się ośrodek szkoleniowy Ad-Acta).  Do Ośrodka należy zgłosić się godzinę wcześniej przed wyznaczoną porą określoną w harmonogramie. Należy wziąć ze sobą:dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, ręcznik, ubranie robocze (koszula flanelowa z długim rękawem, spodnie i obuwie robocze typu: gumofilce lub obuwie ponad kostkę).
 • Zgodnie z treścią komunikatu nr 14  przypominam o dokonaniu opłaty  na wskazane konto Carbon Silesia, w terminie do 18 sierpnia br. Potwierdzenie przelewu należy wziąć ze sobą na egzamin praktyczny.
Szanowni Absolwenci M.39_II_2014

KONSULTACJE POWTÓRKOWE
W dniu 30 sierpnia br. o godz. 900 odbędą się konsultacje powtórkowe-przedegzaminacyjne.

EGZAMIN PAŃSTWOWY
W związku powiadomieniami pisemnymi, które otrzymacie/otrzymaliście z OKE Jaworzno, proszę nie sugerować się w pełni treścią niniejszego pisma, a zapoznać się ze szczegółami organizacyjnymi egzaminu, podanymi poniżej:
 • egzamin pisemny - odbędzie się 8 września, godz. 1200 w szkole salezjańskiej  w Oświęcimiu, ul. Jagiełły 10. Wszystkie miejsca parkingowe wokół szkoły są odpłatne. Parking bezpłatny-przy Kauflandzie na ulicy Królowej Jadwigi lub na Bulwarach rzeki Soły. W związku z trwającymi w tym czasie zajęciami lekcyjnymi w szkole oraz egzaminem państwowym innej kwalifikacji, do budynku należy wejść dopiero o godz. 1100 i bezpośrednio kierować się na I piętro do studium nr 2. Wcześniejsze zgłaszanie się na egzamin - najpóźniej do godz.1110 - jest konieczne, ze względu na procedury: legitymowania, sprawdzenia listy obecności, wręczenia identyfikatorów, naklejek oraz zapoznania się z instrukcją prawidłowego kodowania kart egzaminacyjnych. Czas trwania egzaminu 60'
 • egzamin praktyczny - odbędzie się 9 października br. o godz. 1300, w szkole salezjańskie w Oświęcimiu, studium nr 2 na Ip. Na egzamin należy się zgłosić najpóźniej o godz. 1200 Do sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu). Zdający wnoszą na salę: pióro lub długopis z czarnym wkładem. Na egzamin należy przywieźć kalkulator (prosty), który trzeba podpisać od spodu. Kalkulator ten będzie przed egzaminem sprawdzony, a następnie wniesiony przez komisję na stanowiska egzaminacyjne. Czas trwania egzaminu 120'
 

KKZ/22/014

Wpisany przez Małgorzata Latawiec Czwartek, 17 Lipiec 2014 10:26

Szanowni Słuchacze oraz Absolwenci wszystkich edycji kursów

ZMIANA GODZIN PRACY SEKRETARIATU

Informujemy, od dnia 17-31 lipca br. ulegają zmianie godziny pracy sekretariatu.

poniedziałek: "dzień kancelaryjny" - nieczynny
od wtorek do  piątku: 800-1500,

Ponadto, o czym wcześniej informowałam, z dniem dzisiejszym uległa zmiana lokalizacji siedziby naszego oddziału. Biuro zostało przeniesione na adres:

Gimnazjum nr 1, ul. Polna 33

w Czechowicach-Dziedzicach

(obecne miejsce weekendowych wykładów KKZ)

 

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O AKTUALNYM KOMUNIKACIE NR 21 Z DNIA 15 LIPCA BR.

   

Strona 1 z 18