Numer konta PRYMUS Czechowice-Dziedzice

Opłatę rejestracyjną oraz czesne za naukę należy dokonywać na niżej wymieniony rachunek bankowy Placówki PRYMUS w Czechowicach-Dziedzicach ul. Polna 31a:

 • 65 2490 0005 0000 4600 9048 0953 Alior Bank o/ Kraków

UWAGA:W tytule wpłaty należy obok swoich danych osobowych podać:

 1. symbol miasta, CZ - oznacza oddział Czechowice-Dziedzice,
 2. kod kursu:
  • GEP M.11 - górnik eksploatacji podziemnej,
  • TGP M.39 - technik górnictwa podziemnego,
  • TPKS M.35 - technik przeróbki kopalin stałych (kurs I),
  • TPKS M.36 - technik przeróbki kopalin stałych (kurs II),
  • TBHP Z.13 - technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ADM A.68 - technik administracji,
 3. numer raty np. IX

Przykład: Jan Kowalski/CZ/GEP M.11/IX